Färre kvinnor är chefer i näringslivet

Publicerad:
Uppdaterad:

Tre gånger fler kvinnor har satt sig i bolagsstyrelserna på några år. Men det tycks ha skett på bekostnad av antalet kvinnliga chefer i näringslivet, visar en studie.

Nedgången i antalet kvinnor på chefsposter gäller både börsbolag och övriga privata företag, säger utredarna Johanna Laurin, forskningsledare vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, och Monica Renstig, vd för Womens Business Research Institute. De skriver om studien i Dagens Nyheter.

Som mest var nästan var tredje chef kvinna år 2004. I maj i år hade andelen sjunkit till en fjärdedel. En förklaring är att stora företag dragit ner på antalet chefer, främst de på mellannivå där många kvinnor arbetat.

En annan förklaring till nedgången kan vara ett slags backlash, skriver de. När opinionstrycket för fler kvinnor som chefer tillmötesgicks för några år sedan kan en del kvinnor ha varit för oerfarna och befordrats för snabbt.

Under åren 2002-2006 har däremot andelen kvinnor i näringslivets styrelser trefaldigats, från sex till 18 procent. Förklaringen är att välmeriterade kvinnor väljer att bli styrelseproffs i stället för att sitta i företagsledningarna.

Styrelseproffs i stället för chef

TT

Publicerad: