Motståndet mot fri abort växer i världen

Den fria aborten hotas i världen - Barnvagsmarschen och RFSU kräver ökat bistånd till mödravård och säkra aborter

Barnvagnsmarschen 2013 På internationella kvinnordagen arrangerar RFSU barnvagnsmarschen i protest mot den höga mödradödligheten i världen.
Barnvagnsmarschen 2013 På internationella kvinnordagen arrangerar RFSU barnvagnsmarschen i protest mot den höga mödradödligheten i världen.

I dag marscherar hundratals svenskar för något som varit självklart i Sverige sedan 1974.

Men så ser det inte ut överallt.

Och motståndet mot fri abort växer.
– Det är tråkigt att behöva börja om i de länder som haft rätt till fri abort, säger Kristina Ljungros, RFSUs förbundsordförande.

Kristina Ljungros.
Kristina Ljungros.

I 26 städer runt om i landet arrangeras i dag RFSU:s barnvagnsmarsch för att sätta fokus på mödradödligheten i världen.
Varje år genomförs nästan 20 miljoner osäkra aborter och av dem dör runt 47 000 kvinnor. De allra flesta dödsfallen sker i utvecklingsländer i Asien och Afrika. Ofta är det också där abortlagstiftningen är som hårdast. Kopplingen mellan legal och säker abort är stark, enligt amerikanska Guttmacher Institute. I Sydafrika minskade till exempel infektionerna efter aborter med 52 procent när lagstiftningen liberaliserades.

I många europeiska länder har fri abort varit tillåtet i decennier.
Men nu växer motståndet.
– Det är en tillbakagång som beror på en mer konservativ politik, den ekonomiska krisen och de högerextrema grupper som får allt större plats. Även här i Sverige har vi ett riksdagsparti som vill inskränka kvinnors rätt till fri abort, säger Kristina Ljungros.

Motståndet ökar i flera länder

I länder som Spanien, Rumänien, Ungern och Turkiet har abortmotståndet ökat, enligt RFSU.

I Ungern trädde för två år sedan en konstitution i kraft som grundlagsfäster rätten till liv redan från befruktningsögonblicket. Regeringarna i både Spanien och Storbritannien har flaggat för striktare regler.
– Även Polen, Irland och Malta har i princip abortförbud och de gör stort motstånd i internationella förhandlingar kring att stärka kvinnors rätt till sexuell och reproduktiv hälsa. De gör det väldigt svårt när EU ska tala med en röst, säger Kristina Ljungros.

USA försvårar för abort

USA hamnar ofta i fokus för abortfrågan och inte minst under höstens presidentvalskampanj. Trots att USA:s högsta domstol redan på sjuttiotalet slog fast kvinnors rätt till fri abort, har delstat efter delstat på senare tid infört lagar som försvårar för kvinnor att avbryta en graviditet.

USA:s och Europas syn på abortfrågan får inte bara konsekvenser i väst.
Under 90-talet minskade biståndet till familjeplanering och för amerikanska skattepengar fanns tidigare ett förbud mot att finansiera abortrelaterad verksamhet. Förbudet upphörde när Barack Obama valdes till president.

– EU är världens största biståndsgivare och konservativa politiker och EU-medborgare vill nu se ett liknande förbud för europeiskt bistånd som det som tidigare fanns i USA. Därför är det extra viktigt att Sverige lyfter de här frågorna, säger Kristina Ljungros.

Länderna som tillåter – och förbjuder – abort

Tillåtet utan krav på särskilda skäl:
USA, Kanada, Sverige, Ryssland, Frankrike, Italien, Sydafrika, Estland, Lettland, Litauen, Portugal, Österrike, Kina.

Tillåtet vid socioekonomiska skäl:
Indien, Finland, Storbritannien, Australien, Japan, Zambia.

Tillåtet vid fara för kvinnans hälsa:
Polen, Thailand, Pakistan, Malaysia, Etiopien, Kenya, Algeriet, Namibia, Botswana.
Tillåtet vid fara för kvinnans liv eller totalförbud:
Brasilien, Chile, Paraguay, Venezuela, Mexiko, Angola, Sudan, Mali, Egypten, Tanzania, Oman, Jemen, Iran, Irak, Afghanistan, Laos, Filippinerna.

Källa och karta över hur abortlagstiftningen ser ut världen över: worldabortionlaws.com

Publisert: