Den mest omfattande sexstudien på 17 år

Aftonbladet/United Minds har gjort Sveriges mest omfattande sexvanestudie på 17 år.

– Det här är spännande siffror och de första som kommit fram i Sverige sedan vår studie. Resultaten speglar definitivt en förändring i samhället, säger professor Sven-Axel Månsson, Malmö högskola.

– Det här kräver uppföljning, säger Folkpartiets socialpolitiske talesperson Barbro Westerholm.

United Minds analyschef Carl Melin.
United Minds analyschef Carl Melin.

Bara två stora befolkningsstudier om sexualvanor har gjorts tidigare i Sverige: 1967 och 1996. Vad som hänt de senaste 17 åren har hittills varit okänt.

Över 3 000 svarande

Nu har Aftonbladet genom United Minds gjort ny statistiskt representativ studie.

3 016 personer har under mars deltagit i en webbaserad enkät med en stor mängd frågor om bakgrund, sexualvanor och tankar om sex och relationer.

Deltagarna är registrerade i paneler som avspeglar befolkningsfördelningen i Sverige och har bjudits in slumpmässigt via mejl. Undersökningen är riksrepresentativ avseende kön, ålder och region.

De två tidigare svenska befolkningsundersökningarna har genomförts med intervjuer.

– Vi vet att den här typen av frågor gör sig bättre online. Det upplevs mer anonymt än om man sitter med en intervjuare, säger United Minds analyschef Carl Melin.

"Mest omfattande i Sverige"

– Det här är Sveriges största och mest omfattande studie av det här ämnet sedan 17 år. I antal svarande och i antal frågor är den väldigt omfattande och den görs i en tid då man generellt är mer öppen. Senast den gjordes fanns inte internet med som en potentiell mötesplats, säger Carl Melin, analyschef på United Minds, och fortsätter:

– Här gör ni en folkbildnings- och folkhälsoinsats. Ni lyfter något som kan ses som ett samhällsproblem.

Aftonbladet har låtit inhemska och utländska forskare, experter och politiker ta del av resultaten. Flera har reagerat med förvåning, andra har ansett att de varit förväntade.

Förvånar forskare

Forskarkollegan, professor Bo Lewin vid sociologiska institutionen, Uppsala universitet, var huvudforskare bakom 1996 års studie:

– Om siffrorna stämmer är det förvånande.

Kristian Daneback, docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet, studerar svenskarnas användning av internet för kärlek och sexuella syften.

– Problemet i Sverige är att det inte funnits några befolkningsbaserade studier. Era resultat understryker tankarna jag har. Det är värt att uppmärksamma och det behövs mer forskning på vad det här kan få för konsekvenser, säger han.

"Högintressanta data"

– Det här är viktigt. Man måste kunna ha en upplysning som utgår från människors verklighet, säger Kristina Ljungros, ordförande i Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU.

Folkpartiets socialpolitiske talesperson, läkaren och forskaren Barbro Westerholm, har sedan länge försökt få till stånd en uppföljningsstudie på den som gjordes 1996. 2007 lades en motion om detta i riksdagen.

– Den avslogs utan vidare motivering, trots att det verkligen behövs. Era data är högintressanta, säger hon.

Utlandsfödda underrepresenterade

Professor Bo Lewin tar upp att kritik förekom kring statistiken i undersökningen från 1996.

Bland annat ifrågasattes att undersökningen bara fanns tillgänglig på svenska, varför utlandsfödda med sämre kunskaper i svenska språket automatiskt blev underrepresenterade.

Samma kritik kan riktas mot Aftonbladets studie. I resultaten kan man se att personer som uppger sig vara födda i utlandet bara utgör 8 procent av de svarande, trots att denna grupp enligt Statistiska centralbyrån utgjorde 15 procent av befolkningen i fjol.

Webenkät bättre för pryda

Carl Melin på United Minds tar upp annan statistisk problematik:

– Man kan tänka sig att de absolut mest pryda kanske inte är med. Å andra sidan hade vi en inbjudningsform som var uppbyggd för att inte avskräcka. Det handlade inledningsvis om bakgrundsfrågor, och man använde inte sexordet förrän en bit in. Tröskeln att ställa upp på en personlig intervju är mycket högre.

Fakta/Frågor och svar till Carl Melin om Aftonbladet/United Minds sexvanestudie

Går det verkligen att jämföra med studien från 1996?

Ja. Vi har försökt att efterlikna den studien så mycket som möjligt genom att använda liknande frågor, samma åldersspann och faktiskt något fler intervjuer, 3016 stycken. Skillnaden ligger främst i att vissa frågor fått en modernare utformning och att vi även frågor om internet och sex. En annan skillnad är att intervjupersonerna fått svara online och inte i pappersenkäter. Det påverkar dock inte i sig svaren. Däremot vet vi att onlineundersökningar ofta är det bästa för känsliga ämnet eftersom anonymiteten är större än vid personliga intervjuer. United Minds är metodoberoende och använder sig både av personliga intervjuer, telefon och online men i detta fall har vi bedömt att online är den bästa insamlingsmetoden.

Vill människor verkligen svara på frågor om sitt sexliv?

Ja. Det har inte varit några problem. Det är ett ämne som engagerar.

Går det verkligen att uttala sig om resultaten på länsnivå och för de mindre partierna?

Resultaten går att bryta ned på den nivån. Skillnaderna mellan olika län och mellan de mindre partierna är dock inte tillräckligt stora för att vara säkerställda. Det har också framgått i de faktarutor som Aftonbladet har publicerat i samband med artiklarna.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN