Kvinnor misshandlas trots miljardsatsning

RELATIONER

Fortsatt hög våldsnivå mot kvinnor – trots regeringens handlingsplan

Regeringens treåriga miljardsatsning mot mäns våld mot kvinnor har inte minskat våldet.

Däremot har det ökat kunskapen och anmälningsviljan.

Våldsnivån för utsatta kvinnor är oförändrad, trots regeringens handlingsplan för tre år sedan, konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) i en ny rapport.

Regeringen har avsatt en miljard kronor för att förbättra arbetet inom berörda myndigheter.

Bland annat har 10 000 poliser utbildats. Kunskapen har ökat, liksom kvinnors anmälningsbenägenhet, konstaterar Brå.

Fler polisanmälningar

Trots att Brå inte kan påvisa någon effekt på våldsnivån så anser man inte att det varit slöseri med pengar.

– Absolut inte. Man kan inte förutsätta att se så stora resultat när det gäller en så svår samhällsfråga som mäns våld mot kvinnor. Det här har inneburit att frågan verkligen har lyfts. Tiotusentals människor har utbildats och en mängd verksamheter har startats ute i kommunerna och det har ett värde i sig, säger enhetschefen Stina Holmberg på Brå till TT.

– Vi ser också att kvinnor verkar vara mer benägna att vända sig till polisen och anmäler det som har hänt. Det är något positivt som vi tror kan vara början till att samhället kan hjälpa kvinnorna bättre, säger hon.

Risk för tomtebloss

Däremot finns det, enligt Brå, en risk för att mycket av satsningarna blir ett tomtebloss, att effekten inte blir varaktig, när man satsar så mycket pengar på så pass kort tid.

– Det är absolut inte idealiskt. Hade de här pengarna kunnat användas under en tioårsperiod, så tror jag att det varit bättre, säger Stina Holmberg.

Handlingsplanen mot mäns våld mot kvinnor har inneburit en massiv satsning på att utbilda cirka 10 000 poliser och 2 300 personer inom rättsväsendet om hur man bemöter våldsutsatta kvinnor. Därtill har cirka 500 projekt startats på lokal nivå med särskilda verksamheter riktade direkt till våldsutsatta kvinnor. Tre högskoleutbildningar i ämnet har också startats.

Från 2011 får länsstyrelserna 40 miljoner årligen till lokala insatser mot bland annat mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat förtryck, uppger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni i ett pressmeddelande.

TT