Våldtäktsmannen lever ofta normalt

RELATIONER

Psykologen om hur en man kan bli en våldtäktsman

De förnedrar, skändar och våldför sig på kvinnor.

Men hur blir någon till en våldtäktsman?

Psykologen Elisabeth Kwarnmark svarar.

Foto: Elisabeth Kwarnmark.

– Det alla våldtäktsmän har gemensamt är att de har en störning i sin förmåga att relatera. Alla sexualbrottslingar har problem med intimitet, relationer och i att visa sig sårbara, säger Elisabeth Kwarnmark som är legitimerad psykolog och behandlingsansvarig för sexualbrottsbehandlingen i svensk kriminalvård.

Hur får de störningen?

– Den uppstår någon gång under utvecklingen. Det handlar om olika former av bristande omsorg under uppväxten. Det kan vara allt från att föräldrarna försummat barnet till väldigt grovt våld under uppväxten.

– Ett exempel på den som blir våldtäktsman är någon som blivit hånad när han gjort något fel och fått höra att han inte är en riktig man. Det väcker en oerhörd skam över den egna personen.

Hur drivs de sedan till att begå övergrepp?

– Det beror på varierande grad av frustration som de brottats med under olika tid.

– Utagerandet kan komma impulsivt, men de har ofta brottats med problemet länge. Utagerandet är för att kompensera självföraktet.

Vad känner de när de våldtar?

– De kan känna en tillfällig lättnad efteråt. Men det blir aldrig som det de fantiserat om innan. Då kan våldtäktsmannen känna en sådan frustration att han gör om det. Det är heller inte ovanligt att han känner skam och depression efteråt.

– Det finns även fall där våldtäktsmannen tagit sitt liv.

Skulle man kunna upptäcka en våldtäktsman

innan han begått något brott?

– I sin vardag lever våldtäktsmannen ofta ett normalt liv. En person som lever med en våldtäktsman kanske märker att något är fel men inte vad. Symptomen är inte så olika en depression.

– Det kan också vara så att personen har en avvikande sexualitet och är fixerad vid att våldta i sina fantasier som sedan blir tvångsmässiga.

Det finns indikationer på att överfallsvåldtäkterna ökar, varför?

– Det är säkert flera faktorer som står för den ökningen. Dels naturligtvis en ökad anmälningsbenägenhet. Dels kanske på att vi lever i ett för många pressande samhälle idag: förväntningar på både kvinnor och män att lyckas, vara framgångsrika och även när det gäller relationer och sexualitet.

Vad handlar en våldtäkt om?

– Gärningsmannen vill kränka så som han själv känner sig kränkt. Han vill ta makten över någon annan för att kompensera för egna maktlöshetskänslor.

Läs också

Tidigare artiklar

Jessica Ritzén, Linda Hjertén