Så styr nätet ungas sexliv

RELATIONER

Ny rapport: Flickor påverkas av möjligheterna på internet

Internet har skapat en ny arena för ungdomars sexualiitet.

På nätet kan man flirta, söka kunskap och ha virtuella sexkontakter.

Men det finns även risker med sex på internet, enligt en ny rapport från Folkhälsoinstitutet.

Foto: Stefan Sundkvist
Riskfyllt Ungas sexvanor påverkas i hög grad av internet, hävdar Folkhälsoinstitutet i en ny rapport. Men det kan finnas risker.

Rapporten ”Ungdomar och sexualitet” sammanfattar 90 olika studier kring ungdomar och sexualitet.

Att ungas sexliv förändras, och att förändringen kan kopplas till den snabba samhällsutvecklingen, är enligt Folkhälsoinstitutet uppenbart.

Många möjligheter

Bland annat har en ny arena för ungas sexualitet skapats genom internet. Möjligheterna med nätet är många:

Här kan man söka kunskap om sexualitet

 Skapa nya kontakter

 Utforska sin sexuella identitet

Prova olika sexuella aktiviteter på virtuell väg

Enligt rapporten har internet öppnat nya möjligheter för främst kvinnor. Unga kvinnor upplever att de kan ägna sig åt sex utan att bli stämplade som "icke-respektabla", enligt Folkhälsoinstitutet. De kan också ta sexuella kontakter utan att det innebär någon fysisk risk.

Men att ungas sexualitet flyttar ut på nätet är inte enbart positivt. Folkhälsoinstitutet varnar i rapporten för flera olika risker:

Unga kan luras att träffa personer som på nätet utgett sig för att vara någon annan

 Många yngre flickor uppger att de av misstag sett porr på internet som de helst hade velat slippa se

”Fjortissajter”

Medan majoriteten av de unga kvinnorna främst vill flirta och söker någon att dejta på nätet, letar männen efter erotik och pornografi. Enligt rapporten är det mer än dubbelt så många män än kvinnor som söker porr.

I och med internet har även pornografin hittat nya vägar. Detta berör unga på främst två sätt, enligt Folkhälsoinstitutet.

Dels genom så kallade "fjortissajter”, där besökaren kan titta in i flickrum och se på mycket närgångna bilder. Dels genom något som kan kallas ”gör-det-själv-pornografi” - det vill säga naken- eller samlagsbilder tagna av amatörer.

Fler pojkar än flickor säljer sex

Här är fler forskningsresultat hämtade ur rapporten:

Mia Carron