Test: Hur nära fel säng är du?

1. Vad gör du när du är arg, irriterad eller olycklig med din partner?

a) Försöker förklara hur jag känner det.

b) Vi pratar alltid igenom våra svårigheter.