Männens val: bimbo

RELATIONER

Forskare: Intelligenta kvinnor oftare singlar

1 av 2 | Foto: OSMART MEN GIFT Engelska modellen Katie Jordan Price har inte gjort sig känd för sitt intellekt – men hon är gift och har två barn.

LONDON

Män föredrar kvinnor med lägre IQ.

Smarta kvinnor löper större risk – eller chans – att förbli singlar.

Det visar en färsk rapport som sammanställts efter 40 års forskning.

Universiteten i Bristol, Edinburgh, Aberdeen och Glasgow mätte för 40 år sedan intelligenskvoten på 900 elvaåriga flickor.

Nu har man sökt upp kvinnorna och intervjuat dem om deras familjeförhållande.

Resultatet visade tydligt att ju smartare kvinnan var, desto vanligare var det att hon fortfarande levde som singel.

Forskarna såg en tydlig trend.

För var 16:e poäng på IQ-skalan ökar risken/chansen med 40 procent att kvinnan fortfarande är singel när hon fyllt 50 år.

Tvärtom för män

För singelmännen är det tvärtom.

Där innebär var 16:e poäng att risken/chansen att de ska vara singlar minskar med 35 procent.

Resultaten var tydliga.

Forskarna hade svårare att förklara varför det förhåller sig som det gör. En teori är att män har svårt att tackla smartare kvinnor.

En forskningsledare vid universitetet i Michigan har en alldeles egen tes.

– Män väljer bort kloka kvinnor därför att de vill undvika otrohet, säger Stephanie Brown till brittiska Daily Mail.

– De vill minimera risken för att uppfostra ett barn som inte är deras eget.

Christoffer Bjäreborn