JämO: Nej, det är kvinnor som anmäler mest

RELATIONER

JämO meddelar idag att det inte stämmer att de får in flest anmälningar om diskriminering från män.

Ser man till alla de lagar som ska skydda mot könsdiskriminering så är det framför allt kvinnor som anmäler.

Vi har fyra olika lagar som på olika områden i samhället förbjuder diskriminering på grund av kön. Den senaste, lagen om förbud mot diskriminering, utökades förra året till att förutom etniskt ursprung, sexuell läggning och handikapp även ta med kön som grund för diskriminering.

Det innebar till exempel att det blev förbjudet med tjejtaxor för taxiresor, olika priser på tjej- och killklippningar och olika åldersgränser för killar och tjejer på krogen.

Flest kvinnor

Det är anmälningar enligt denna lag som domineras av män – av 95 anmälningar sedan lagen trädde i kraft, kommer 73 från män.

Men räknar man med alla de lagar som handlar om könsdiskriminering, så är det fortfarande kvinnor som anmäler mest. Sedan 1 juli 2005 har JämO totalt fått in 223 anmälningar varav 130, 58 procent, kom från kvinnor, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Bland annat anmälde 100 kvinnor, och 25 män, förra året att de ansåg sig ha blivit diskriminerade på grund av kön i arbetslivet.

Lagarna som förbjuder könsdiskriminering

Anna Andersson