Eva: Vidlyftigt sexliv ett sätt att möta oron

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:

En sexmissbrukare måste få hjälp utifrån

Evas förklaring: Förnuft och känsla kan inte alltid samsas. Att vara välutbildad och ha en hög samhällsposition innebär inte automatiskt att man är expert på att hantera sina känslor.

Ett av våra mest basala mänskliga behov är att bli bekräftade känslomässigt av vår omgivning. Till att börja med av mamma och pappa. Senare i livet av en partner, vänner och arbetskamrater.

Men för en människa som bär med sig en känslomässig brist från barndomen räcker inte yttre bekräftelse för att ge trygghet och lycka.

Det kan vara förklaringen till att framgångsrika och kända personer riskerar så mycket för ett samlag.

Många sexmissbrukare har upplevt att en förälder varit otillgänglig eller bortstötande.

Barnets svar blir att spela glad och lycklig, men en inre törst efter känslomässig bekräftelse uppstår.

Detta leder ofta till ångest och negativa föreställningar om sig själv.

Ett vidlyftigt sexliv kan vara ett sätt att som vuxen hantera ångesten och oron över att inte vara värd att älska. En annan förklaring till sexmissbruket kan vara att man har problem att hitta en känslomässig trygghet i sin relation. Det är nämligen så att vi ofta – omedvetet – dras till en partner som liknar den modell för kärlek och kontakt vi fick som barn.

Evas lösning: Eftersom den känslomässiga bristen styr över förnuftet kan sexmissbrukaren ha svårt att se att det egentligen handlar om ett problem som började i barndomen.

Det behöver inte vara en lögn när en sexmissbrukare säger att ”jag var otrogen men det betydde inte något”.

Sexmissbrukaren fick det han eller hon saknade känslomässigt i stunden, men vill fortsätta leva sitt liv med personen de logiskt har valt som sin partner.

För att en sexmissbrukare ska lära sig hantera sin ångest på ett mindre destruktivt sätt krävs hjälp utifrån, ofta terapi under en längre tid. Men behandlingen blir bara framgångsrik och personen i fråga vågar släppa sina mentala försvar och möta sig själv. Vägen dit är ofta lång och många sexmissbrukare förlorar både jobb och familj innan de tar det avgörande steget.

Som anhörig till en porrmissbrukare eller notoriskt otrogen person kan det hjälpa att se problemet som ett ångesttillstånd som kräver behandling. Men att ständigt vara förstående utan att kräva förändring fungerar inte.

5 råd till den som missbrukar sex

Publicerad: