Svenska Maria flykting - i USA

Maria från bästsäljaren Gömda har flytt i 14 år - Sverige kunde inte skydda henne från exmannens våld

Maria Eriksson, kvinnan i bästsäljaren ”Gömda”, har fått asyl i USA.

En 14-årig flykt är över.

Det är första gången USA ger fristad åt en kvinna som behöver skydd mot hustrumisshandel.

Foto: liza marklund
hon fick asyl i USA Maria Eriksson tvingades fly från Sverige för att komma undan sin exmans terror. I dag lever hon med sin familj i USA.

Journalisten och författaren Liza Marklund skrev "Gömda" i samarbete med Maria Eriksson.

700 000 svenska bokköpare är därmed bekanta med fallet.

Den 16 juni kommer uppföljaren "Asyl" som berättar hur flykten slutat - i USA.

- Vi klarar inte att skydda vår egen befolkning, konstaterar Liza Marklund.

"Svidande nederlag"

I dag skriver hon på Aftonbladet Debatt om Maria Erikssons öde: "För Sverige som rättsstat är det ett svidande nederlag."

Sedan 1988 har Maria varit på flykt undan mannen som är biologisk far till hennes dotter och som utsatt familjen för misshandel, terror och mordförsök.

I boken "Asyl" avslöjas att familjen redan 1994 försökte få ekonomisk hjälp att emigrera.

Kammarrätten avslog deras begäran.

Dottern slutade tala

Samtidigt förberedde myndigheterna ett omhändertagande av barnen, som for illa.

Dottern Emma - som en gång hotats med kniv mot strupen - hade en tid slutat tala, vägrade äta och försökte skada sig själv.

Då köpte Liza Marklund - som just skrivit "Gömda" - flygbiljetter åt dem.

Flydde till Chile

Flykten gick först till Chile där Maria försörjde familjen genom att öppna en liten skollunchservering.

1998 kom familjen till USA.

Där fick Maria Eriksson idén att gå till domstol.

Hon hade fastnat för en formulering i kammarrättsdomen 1994: "I målet får anses utrett att familjen Eriksson för att leva ett normalt liv behöver flytta från Sverige."

En av USA:s skickligaste människorättsadvokater tog hennes fall.

"En lycklig kvinna"

Den 25 februari 2003 beviljades Maria Eriksson och hennes familj asyl.

- Jag betraktar mig som en lycklig kvinna i dag, även om bitterheten aldrig riktigt försvinner, säger Maria Eriksson.

Staten ska hjälpa fler jagade kvinnor att emigrera

Fler svenska kvinnor ska få hjälp av staten att börja ett nytt liv i ett annat land.

- Jag har precis börjat förstå vidden av den här frågan, säger Mona Sahlin, jämställdhetsminister.

Sahlin.

Mannen slog och hotade henne

Läs också:

Kerstin Weigl