För självständig för att ses som en kvinna?

Fråga: Jag är 30 år och har hamnat i en ond fälla.