Kan parsamtal hjälpa oss?

Fråga: Hej! Sedan ca 2 år har jag en pojkvän och vi älskar varandra väldigt mycket.