Svenska män bäst på städning

RELATIONER

Så jämställda är europeerna

Foto: Så här kanske det ser ut i ett franskt hem...

Svenska män är mest jämställda - i alla fall när det gäller städning. Fransmännen är sämst.

Det visar statistik om vad män och kvinnor i 10 europeiska länder lägger sin tid på.

Ny fakta om jämställdhet är ingen rolig läsning för franska kvinnor. De spenderar nästan dubbelt så mycket tid på städning och andra hushållssysslor som männen.

Enligt undersökningen är de svenska männen bäst på att matcha kvinnorna i hemarbete, men även här är det långt ifrån jämställt. De svenska männen lägger i genomsnitt ner två tredjedelar av den tid kvinnorna gör.

Allra mest tid lägger slovenerna ner på att få det rent och trivsamt hemma. Kvinnorna ägnar nästan fyra och en halv timme varje dygn och männen nästan två och en halv åt detta. Förutom städning och att sköta disken ingår matlagning, trädgårdsarbete, reparationer och tid för barnen i de hushållssysslor som räknats.

Svenskar sover minst

Även om svenskarna är mest jämställda så är det mycket möjligt att vi sliter ut oss. Både män och kvinnor sover mindre än i alla andra undersökta länder. De ojämställda fransmännen får mest vila. Statistiken som är sammanställd av Eurostat visar också att gemensamt för alla länderna är att kvinnorna sover mer än männen. Men medan männen lägger mer tid på arbete har de även mer fritid.

Så jämställda är vi:

I ordning efter hur mycket tid män lägger på hushållsarbete jämfört med kvinnor.

Lotta Zachrisson