Kvinnor tål stress bättre

RELATIONER

Män får oftare hjärtproblem, visar ny studie

Stress leder oftare till hjärtproblem hos män än hos kvinnor, visar ny svensk forskning.

Orsaken tros vara att kvinnor har lättare att hantera den sociala stress som ofta finns i arbetslivet.

Forskarna vid Malmö universitetssjukhus har följt 13 600 medelålders män och kvinnor under 21 års tid, skriver norska Dagbladet.

Och resultatet är tydligt: stress leder till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. För män finns det ett starkt samband mellan stress och hjärtsjukdom, medan kvinnorna inte alls blev lika påverkade.

- Många forskare anser att män lättare lär sig att stressa i arbetslivet, säger professor Bertil Öhlin som lett studien, till Dagbladet.

Studien visar också att män som stressar löper dubbelt så stor risk för att dö av hjärtinfarkt som män som inte stressar.

Osunda vanor

Men all stress är inte farlig. Det är den negativa stressen, när man känner sig deprimerad och orolig för att inte räcka till, som ökar risken för sjukdom. Stora mängder av stresshormonet adrenalin i blodet kan också leda till hjärt- kärlsjukdomar.

- Men stress kan också leda till ovanor som ökar risken för hjärtsjukdom. Stressade människor har lättare för att utveckla osunda matvanor och har ofta inte tid att motionera, säger Bertil Öhlin.

Slutsatserna av studien är oberoende av andra riskfaktorer som rökning, övervikt och högt blodtryck. Däremot var det fler män än kvinnor som deltog, vilket kan ha påverkat resultatet.

Karin Poring