Relationer

Normal eller onormal var går gränsen?

Av: 

Zendry Svärdkrona

RELATIONER

Privatläkaren Charles Randquist, Victoriakliniken: Det handlar om rätt proportioner

1. Var går gränsen för ett normalutseende?

– För mig i mitt yrke handlar det framför allt om rätt proportioner. Jag tittar på helheten, ansiktsbredd, axlar, höfter, midja och stuss och försöker hitta en balans.

2. När säger du nej till en operation?

– Skönhet handlar om personligt tycke och smak. Man måste därför vara försiktig med att säga ”det här får man inte göra” till en patient som vill ändra på något i sitt utseende. Men om det kommer en ung kvinna med redan stora bröst till mig och vill ha oproportionerligt större, då säger jag nej.

3. Hur tar du ställning för och emot en operation?

– Jag har långa diskussioner med alla mina patienter. Om de kan ge en sund och vettig förklaring till varför de vill ändra på sitt utseende, är det självklart att jag hjälper till.

Landstingsläkaren Claus G K Lauritzen, Sahlgrenska: Det finns ingen färdig mall

Publisert: