3-årskrisen

RELATIONER

Ny studie: Då börjar vi ta varandra för givet

1 av 4 | Foto: Amerikanska Hollywood-stjärnorna Reese Witherspoon och Jake Gyllenhaal höll ihop i 3 år.

Tänk om förhållanden var som mjölkpaket.

Börjar det lukta surt är det bara att kolla närmare på förpackningen.

Oj, där var anledningen: det har passerat bäst före-datum.

Så lätt är det som bekant inte – att veta när en relation är över.

Och nu surnar kärleken desto fortare, om man ska tro en ny undersökning framtagen av Warner Brothers inför biofilmen ”Hall pass”. I studien, med svar från 2000 britter som lever i fasta relationer, ser 36 månader ut att vara den magiska gräns då förhållandet främst stöter på patrull. Det är då vi börjar ta varandra för givet.

Krisen kommer tidigare

I en jämförelse med par som levt tillsammans under en kortare period, och de som levt ihop längre än tre år, uppgav 67 procent att små – under nyförälskelsefasen näst intill charmiga – irritationsmoment hos den andra partnern gått över gränsen till stora runt just 36 månader.

Har det myntade begreppet om ”7-årskris” således ersatts av ”3-årskrisen”? Och varför i så fall?

Hetsigt tempo

Långa arbetstimmar och pengabekymmer uppges vara två slitningsfaktorer.

Aftonbladets relationsexpert Linn Heed tror att en orsak kan vara att det mesta i samhället har fått ökad takt, med konsumtion och förbrukning, vilket även avspeglas på våra relationer.

– Man kanske inte är lika uthållig längre, på gott och på ont, säger hon.

När man tröttnar eller har problem, i stället för att försöka reda ut orsakerna, är det lättare att avsluta och påbörja något nytt, menar hon.

– Det man förlorar är erfarenheten av att faktiskt kunna lösa saker, och gå starkare ur det tillsammans. Att fördjupa sin relation. Utveckling hänger ofta ihop med kris, säger Linn Heed.

Men att mala år bara för sakens skull, är inget hon rekommenderar. Ibland är bara sagan slut.

– Har man varit i olika relationer tidigare, känner sig själv väl och inte tycker att det känns hundraprocentigt, är det självklart bättre att avsluta tidigt än att gå och harva på, säger hon.

Bråk skadligt för barnen

Hon tror inte heller att det är bra att stanna kvar enbart ”för barnens skull”, om de har hunnit komma till världen.

– Det finns forskning som visar att barn som levt med föräldrar som bråkar, i större utsträckning än skilsmässobarn, utvecklar psykisk ohälsa i vuxen ålder, säger Linn Heed.

Så hur vet man när det är läge att kompostera relationen?

– Ett mätinstrument är om man ständigt behöver ha med andra människor i sin relation. Det kan vara ett observandum.