Svårare att få hemskola barnen i Sverige

Hemundervisning förutsätter att en förälder alltid är hemma.
Hemundervisning förutsätter att en förälder alltid är hemma.

Mamma eller pappa som lärare - och hemmet som skolsal.

Drygt 100 barn i Sverige hemunder­visas.

Frågan om en judisk-ortodox familj i Göteborg ska få hemundervisa sina fyra döttrar har vållat strid. Fallet har gått hela vägen upp till Högsta förvaltningsdomstolen, där det avgörs i vår.

I USA är ”home schooling” stort. Nästan tre procent av skolbarnen går i skola hemma, de allra flesta – enligt utbildningsdepartementet – av religiösa skäl.

Ny skollag

Men det är troligen inget sannolikt scenario för Sverige. Den nya skollagen som trädde i kraft här 2011 har striktare regler för hemundervisning och kräver ”synnerliga skäl”.

I lagens förarbeten ges tre exempel: när eleven flyttar hit från ett grannland mitt i terminen, är på långresa eller ska delta i en filminspelning. Föräldrarnas tro eller övertygelse räcker inte.

– Svenska skolan ska vara utformad så att alla elever kan fullgöra sin skolplikt, oavsett religion, säger Claes-Göran Aggebo på Skolverket.

116 barn hemskolades

I dag finns ingen siffra på hur många barn som undervisas i hemmet – på grund av ett misstag hos Skolverket. Men läsåret 2010–11 hemskolades 116 barn.

– Det har legat stabilt runt 100 under många år. Jag har ingen känsla av att det skulle ha ökat. Det vore inte heller sannolikt med den nya lagen, säger Claes-Göran Aggebo.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN