De har bara blå ögon för varann

RELATIONER

Ny undersökning: blåögda dras till varandra

Foto: LINA BOSTRÖM EINARSSON
Lisa Papay, 36, och Loïc Papay, 39, Sollentuna. – Färgen är inte det viktigaste. Det är blicken och vad man uttrycker med ögonen.

Kärleken är inte blind, den är blåögd.

Ny forskning visar att blåögda män väljer blåögda partner.

Och att brunögda inte bryr sig om ögonfärg.

Violet Thorburn, 70, och Eric N Thorburn, 68. – I vårt fall stämmer det definitivt. Men färgen är inte allt. Hur man passar ihop betyder mer.

Violet och Eric N Thorburn har båda blåa ögon och träffades 1974.

– I vårt fall har det stämt sedan 1974 då vi träffades, säger Eric.

– Ja, säger Violet och Eric fortsätter:

– Men man måste nog modifiera påståendet lite. Andra saker som personlighet och hur man funkar tillsammans är också viktiga.

Två undersökningar

Undersökningen gjordes av Bruno Laeng från universitetet i Tromsö. Först frågade forskarna 88 män och kvinnor vilka modeller de tyckte var mest attraktiva.

Bara de blåögda männens svar särskilde sig – de drogs till andra blåögda i större utsträckning.

För att säkerställa resultatet gjorde man en ny undersökning med 443 unga vuxna. De fick svara på frågan vilken ögonfärg deras partner hade.

Och svaret stämde överens med den första undersökningen. Bara de blåögda männen var ihop med partner med samma ögonfärg i större utsträckning än de med andra ögonfärger.

Känner igen sin släkt

– Blåögda män har omedvetet lärt sig värdera en fysisk egenskap som gör att de kan känna igen sin egen släkt, säger Bruno Laeng till tidskriften Ecology and Sociobiology.

Den bruna ögonfärgen är dominant och forskarna tror alltså att blåögda män väljer blåögda kvinnor för att kunna vara säkra på att barnen är deras.

Undersökningen visar också att varken brunögda män eller kvinnor bryr sig om ögonfärg.

Tobias Rydin