Ge upp – och gå

RELATIONER

Först när du slutar kämpa kan du lämna honom

Foto: Första steget Det är först när den misshandlade kvinnan inser att förhållandet med mannen inte kommer att förbättras som hon förmår bryta upp. Och det är bara första steget.

Sluta kämpa. Inse att relationen är körd.

Först då kan du lämna honom.

Det är en myt att den som misshandlas låter sig förtryckas utan att göra motstånd. De säger visst ifrån, både aktivt och kraftfullt. Det säger Carin Holmberg, filosofie doktor i sociologi.

Hon har intervjuat kvinnor om vad som fick dem att lämna en man som slår. De flesta försöker säga ifrån ordentligt under lång tid. Men så länge de gör det betyder det att de vill jobba på relationen.

– Så länge det positiva tycks överväga bryter de inte upp. Det är när de gett upp och slutat fokusera på förhållandet som de får kraften att lämna. Då inser de att de inte lever normalt.

Smärtsam insikt

Det kan vara en småsak i sammanhanget som får dem att äntligen ta steget: kanske ett snäsigt ”håll käften” en vanlig måndagsmorgon.

Andra ger upp först när någon annan hotas, som ett barn eller en älsklingshund.

Men misshandlad? Det inser många först när de gått.

– Det är oerhört smärtsamt att ta in att den man älskar slår en med avsikt. Kvinnorna försöker hitta förklaringar åt männen, säger Carin Holmberg.

Uppbrott i tre steg

Hon beskriver uppbrottet i tre steg:

Att lämna – det fysiska uppbrottet, att hon går ifrån mannen.

Att bli fri – att släppa relationen känslomässigt.

Att förstå – att tolka det hon varit med om och inse att det är mannen som var ansvarig för våldet.

– Kvinnan blir egentligen inte fri förrän hon sätter ord på vad hon upplevt och inser att det inte är hennes fel.

Bra att veta när du går:

Hur skiljer jag mig från en man jag inte vill ha kontakt med?

Du ansöker om skilsmässa via tingsrätten, dokument som mannen får hem. Vill han inte skriva under skickar tingsrätten först en delgivningsman – fungerar inte det blir det ett polisärende. Ju mer längre mannen vägrar skriva under, desto segare blir processen att skiljas.

Vad händer med bostaden?

Bodelningsfrågan kan bli knepig. Om du hamnar i en situation där du måste fly, och rätten inte anser det vara bevisat att du har blivit misshandlad, kan du förlora bostaden eftersom du lämnat den. Därför är det alltid viktigt att dokumentera alla skador och hot, stora som små.

Vad säger lagen om jag bara tar med mig barnen och går?

Tidigare sade lagen att det skulle råda rättvisa mellan föräldrarna, oavsett vad som hade hänt i äktenskapet. Efter en lagändring ska domstolarna döma enlighet med barnets bästa. I bästa fall gagnar detta barnen, som förhoppningsvis inte behöver umgås med en förälder som slagit eller hotat den andra. Problem kan uppstå om den ene föräldern, oftast modern, tar med sig barnen när hon lämnar maken och om mannen i fråga sedan inte döms för misshandel. ”Berövar du någon annan umgängesrätten, kan du förlora i en vårdnadstvist”, säger Svante Brunnberg på Juristjourens avdelning för familjerätt.

Hur fungerar det när misshandeln främst är psykisk?

Psykisk misshandel och terror är svårare att bevisa än fysisk. Därför gäller det att du skriver ner dina upplevelser, eller etablerar kontakt med socialtjänsten som därmed skulle kunna ge ett utlåtande vid en rättsprocess.

Vill du ha stöd?

Är du utsatt för våld eller hot om våld av din partner? Behöver du någon att tala med? Ring Kvinnofridslinjen på telefon 020-50 50 50. Du kan vara anonym och numret syns inte på din telefonräkning.