Du verkar ha koll på ditt sexliv

Du har svarat NEJ på de allra flesta av frågorna. Du är troligen inte i riskzonen för att vara sexmissbrukare.

0–6 JA-svar

Men om du är bekymrad över ditt beteende eller har du oro kring någon närstående ska du ta känslan på allvar.