Behandling mot bröstcancer kan ge lungcancer

Strålning kan både bota och orsaka cancer

Kvinnor som överlevt bröstcancer och är rökare löper två till tre gånger så stor risk som andra att drabbas av lungcancer.

Skälet är att de strålbehandlats – något som både kan bota och orsaka cancer.

– Det är fascinerande att samma behandling – joniserande strålning – botar, förebygger och samtidigt orsakar cancer, säger professor Per Hall vid Karolinska institutet till TT.

Enligt en studie som på torsdagen publicerades av tidskriften Journal of Clinical Oncology är risken att drabbas av lungcancer mer än dubbelt så stor för kvinnor som strålbehandlats för bröstcancer och rökte när de fick sin första cancerdiagnos.

Genetiska förändringar

Bakom rapporten står Hall och forskarkollegorna Michaela Prochazka och Kamila Czene. De har undersökt patienter i Stockholmsområdet som från 1960 och framåt drabbats av de båda sjukdomarna – totalt 180 kvinnor.

Skälet till den ökade risken är att lungorna ligger inom det strålfält som behandlas vid bröstcancer. Riskökningen uppkommer efter tio år och fortsätter sedan, minst i de 25 år som är studiens uppföljningstid.

En sannolik förklaring är att rökning orsakar genetiska förändringar, så kallade mutationer, i lungcellerna. Strålbehandlingen kan resultera i ytterligare mutationer som leder till cancer.

– När vi strålbehandlar patienter ger vi ofta väldigt höga doser i syfte att ha ihjäl cancerceller. Men vid lägre doser kan det hända att cellerna inte dör utan skadas och därför muterar, förklarar Hall.

– När man adderat tillräckligt många mutationer omvandlas cellen från att vara en hyfsat normal lungcell till att bli en cancercell.

Växande problem

I en värld där allt fler människor drabbas av och blir botade från cancer (mer än 70000 kvinnor i Sverige lever botade från bröstcancer) är biverkningar av den här typen ett växande problem. Just lungcancer hos bröstcancerpatienter ökar och Hall tror att ökningen kommer att fortsätta de närmaste decennierna.

– De kvinnor som i dag får bröstcancer och i stor utsträckning strålbehandlas är rökare. De är födda på 40- och 50-talen och de generationerna tillhör storrökarna i Sverige, påpekar han.

Ett praktiskt resultat av studien kan bli att kvinnor som får bröstcancer uppmanas att sluta röka. Forskarna förespråkar även mer individualiserade behandlingar och hoppas på bättre verktyg att avgöra tumörers aggressivitet – så att tung strålning enbart ges till patienter som verkligen behöver den.

Christina Magnergård Bjers/TT

Publisert: