Relationer

Gynekologer använder själva mer östrogen

RELATIONER

– fast de skriver ut allt mindre åt andra

Allt färre kvinnor behandlas med östrogen mot klimakteriebesvär sedan amerikanska studier visat att preparaten inte enbart har positiva effekter.

Men gynekologerna själva använder betydligt mer östrogen än de skriver ut till sina patienter, visar en studie i Göteborg.

I en avhandling vid Sahlgrenska akademin jämför doktor Louise Thunell svenska gynekologers inställning till förskrivning av östrogenpreparat mot klimakteriebesvär mellan åren 1996 och 2003, det vill säga före och efter de amerikanska studierna.

Gynekologerna var mycket försiktigare i sina rekommendationer 2003 än 1996, då 44 procent ansåg att så gott som alla kvinnor skulle erbjudas östrogenbehandling. Siffran sjönk till 11 procent 2003.

Skriver ut åt sina partners

Men inte bara kvinnliga gynekologer utan också partner till manliga gynekologer i de aktuella åldrarna använder fortfarande i hög utsträckning östrogen.

År 1998 behandlades drygt 30 procent av svenska medelålders kvinnor med någon typ av östrogen och 2003 hade andelen minskat till 20 procent.

Av de kvinnliga gynekologer som 1996 befann sig i eller efter klimakteriet behandlades 88 procent med östrogen och av partner till manliga gynekologer 86 procent.

Motsvarande siffror var 71 respektive 68 procent 2003.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer