Kvinnan våldtogs - och dömdes till döden för otrohet

RELATIONER

Vendettor och rättsskipningar är ofta snåriga berättelser.

Dömdes att gifta sig

I den pakistanska byn Kuda Khel flydde en kvinna till sina föräldrar och klagade över sin makes övergrepp och misshandel.

Men hennes anklagelser kom att ses som en fläck på den anklagade familjens heder.

När kvinnan vägrade att återvända till sin man fordrade hedern att den övergivne mannens far åtminstone dräpte kvinnans broder.

För att förhindra att vendettan skulle vrida våldsspiralen vidare uppåt utfärdade byäldsten därefter en dom som löd:

”Mannens familj måste tillhandahålla en dotter som gifter sig med en bror till kvinnan. Familjen ska dessutom betala motsvarande 20 000 kronor till pappan för att denne mist en son.”

Våldtagen dömdes

I Kohat i nordvästra Pakistan fastställde domstolen att en kvinna, Zafran Bibi, hade våldtagits av sin svåger och blivit med barn med denne.

Hennes svärfar anmälde henne för äktenskapsbrott. Enligt pashtunernas hederskodex görs ingen skillnad på om kvinnan haft samlag med eller mot sin vilja. Enligt muslimsk sharialag dömdes hon till att stenas till döds.

Straffet har väckt uppmärksamhet i landet och har ännu inte verkställts.

Staffan Heimerson