Ung och sänkt? Det finns hopp!

1 av 2 | Foto: UTE UR MÖRKRET. Det finns hjälp för att unga deprimerade ska må bra igen. Det viktiga är att upptäcka problemen i tid.
RELATIONER

Är din tonåring irriterad, håglös eller drar sig undan kamrater?

Det kan vara tecken på en dold depression.

Med hälsas test kan du som är tonåring se om du är i riskzonen. Och du som är förälder får tips om hur du kan stötta ditt barn.

Många unga är

deprimerade.

Nära hälften av de tonåringar som en viss dag besökte Ungdomshälsan eller någon annan mottagning i Uppsala var deprimerade, visar en ny svensk studie.

– Det är en väldigt hög siffra som behöver följas upp. I andra undersökningar bland tonåringar brukar fem procent vara deprimerade, säger Anne-

Marie Nyberg, överläkare och barnpsykiater vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Är det så att ungdomar plötsligt börjat må dåligt eller har vi fångat upp just den grupp där många mår sämre, undrar hon.

Varannan deprimerad

I studien fick cirka 400 Uppsalabor som en viss dag sökte vård eller vårdades för annat fylla i en enkät som visade om de hade symptom på depression. Av dem var 127 ungdomar i åldern 13–20 år.

Nästan hälften, 47 procent, av ngdomarna var deprimerade.

– Men av dem hade bara åtta procent fått diagnosen depression och behandlats för det. Det tyder på att många unga är deprimerade utan att det uppmärksammas, säger Anne-Marie Nyberg.

Det är allvarligt, tycker hon.

Lång väg tillbaka

– De flesta depressioner går visserligen över normalt. Men det kan ta lång tid, upp till ett år eller mer. En lång och viktig period i en tonårings liv kan då försvinna och göra det svårare att utvecklas till en fungerande vuxen person.

Vad är bästa behandlingen?

– I första hand stödsamtal eller samtalsterapi, ibland i kombination med antidepressiva medel när besvären är svåra och/eller pågått länge.

Risk för självmord

Oupptäckt depression kan även innebära en viss självmordsrisk. Antalet självmord bland vuxna minskar, men bland ungdomar är antalet fall ganska konstant, cirka 40–50 om året.

– Det är en onödig död som kan förhindras om depressionen upptäcks i tid, säger Anne-Marie Nyberg.

Unga visar sällan att de mår dåligt

Många symptom på depression bland unga kan likna ett normalt beteende under puberteten. Men det kan vara depression om symptomen blir svåra och långvariga.

Ann-Cathrine Björnör Carlsson

ARTIKELN HANDLAR OM