Många barn kan göra dig fet

RELATIONER

Ny forskning: föräldrar i stora familjer är sjukare än andra

Mammor och pappor i stora familjer löper större risk än andra att bli feta och drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Det visar en omfattande, brittisk studie.

Föräldrar som har fler än två barn är oftare överviktiga än andra, skriver BBC. Risken att bli tjock och hjärtsjuk ökar för varje familjemedlem som tillkommer, enligt brittisk forskning.

Forskarna genomförde en studie med 4 286 kvinnor och 4 252 män i åldern 60 till 79. Bland mammorna som hade fler än två barn ökade risken att få hjärt- och kärlsjukdomar med 30 procent för varje barn. Motsvarande siffra bland papporna var 12 procent.

Mödrarna som hade fler än två barn hade också sämre insulinkänslighet än övriga i studien, högre blodsockervärden och oftare diabetes. Deras kolesterolvärden var också sämre.

Är fattigare

Den bakomliggande orsaken är att stora familjer ofta har sämre ekonomi än genomsnittet.

– Föräldrar i stora familjer är för det mesta fattigare och lever ohälsosammare, vilket kan förklara den ökade risken för hjärtsjukdomar, säger Debbie Lawlor, som leder studien, till BBC.

Att mammorna mår sämre än papporna kan bero på att upprepade förlossningar påverkar ämnesomsättningen.

Hanna Blanksvärd

ARTIKELN HANDLAR OM