Relationer

”Ju äldre desto mer avancerade fantasier”

Av: 

Peder Nääs Sundemyr

RELATIONER

Katerina Janouch har skrivit en bok om kvinnors sexfantasier

UTAN KONTROLL En sexfantasi om att tappa kontrollen och spela roller som man inte gör i verkligheten är vanligt förekommande.
UTAN KONTROLL En sexfantasi om att tappa kontrollen och spela roller som man inte gör i verkligheten är vanligt förekommande.

Katerina Janouch ville dokumentera vanliga svenska kvinnors sexfantasier.

Så sexrådgivaren öppnade ett mejlkonto, garanterade anonymitet och lät bidragen strömma in.

Ett år och hundratals brev senare kommer resultatet i bokform.

– Jag ville ta pulsen på de sexuella fantasierna för att få en bild av vad som tänder oss kvinnor i dag, säger hon.

Med boken vill Janouch inspirera dem som tappat lusten.

Under ett års tid har bekännelserna rasat in. Hundratals kvinnor i alla åldrar, från 17 till 70 år, har skrivit ned sina hemligaste sexfantasier och skickat dem till författaren och sexrådgivaren Katerina Janouchs hemliga mejlkonto. Utvalda texter har sedan publicerats i boken ”Svenska kvinnors hemliga sexuella fantasier”.

Målet har varit att fånga in alla sorters historier. Katerina Janouch har först spridit mejladressen till människor hon kommit i kontakt med, både i sitt yrke som sexrådgivare och som privatperson och mamma. Den hemliga adressen har sedan spridits vidare, från kompisar till kompisars kompisar. På så sätt har efterforskningarna levt sitt eget liv.

Sexfantasier – bra redskap

Just att deltagarna har fått hålla sina identiteter hemliga har varit avgörande för resultatet, tror Katerina Janouch. Hon har tidigare gjort liknande, mindre lyckade försök att samla in fantasier från människor som inte fått vara helt anonyma.

– Jag har velat att det ska komma direkt från hjärtat. Man ska inte behöva känna att det är pinsamt, för det kan ju vara väldigt känsligt att avslöja sina innersta tankar. Det är så mycket som är tabu, säger hon.

Enligt Katerina Janouch har inte något liknande försök att dokumentera kvinnors hemliga fantasier gjorts tidigare i Sverige. Därför tycker hon att det är viktigt. Men hon vill inte gå så långt som att kalla det ett vetenskapligt projekt. Resultatet ser hon lika mycket som ett dokument över vad många kvinnor fantiserar kring just nu, som något som ”bara” ska ge underhållning och inspiration.

– Det är många som säger att de tappat sexlusten och känner sig oinspirerade, då är sexfantasier ett väldigt bra redskap för att man ska komma igång. Det är bra om man kan få underhållning samtidigt som man lär sig saker, säger hon.

”Många var som romaner”

Det är få saker som kan överraska Katerina Janouch när det kommer till människors sexualitet. Hon har arbetat som sexrådgivare länge och tycker sig ha stött på det mesta genom åren. Men en sak överraskade henne då hon läste igenom fantasierna – detaljrikedomen.

– Det överraskade mig att fantasierna var så långa. Många var som romaner, de var väldigt genomtänkta, genomarbetade och detaljrika. De här kvinnorna har utarbetat sexfantasierna till en egen konst – vilket är jättebra! säger Katerina Janouch.

”Äldre är mer avancerade”

Det har skrivits mycket i tidningarna om ungas sexvanor, om nätsex och porrsurfing. Men i fantasin är det inte i första hand de yngre som tar ut svängarna, enligt Katerina Janouch – det är snarare raka motsatsen. Sexfantasierna blir i regel både längre och mer avancerade med åren. Naturligt, eftersom många fantasier består av verkliga minnen som man spunnit vidare på, menar Katerina Janouch.

– Ju äldre kvinnorna är desto mer avancerade fantasier har de. De som är unga har ofta enklare fantasier, kanske för att man inte behöver så mycket extra när man är ung och precis håller på att upptäcka sexualiteten, det kan vara spännande ändå. De äldre behöver lite mer krut för att det ska hända något, säger hon.

Ofta ser man frågor av typen ”är det här normalt?” i tidningarnas sexspalter. Katerina Janouch tror att många människor känner sig udda och onormala helt i onödan, vilket kan leda till att de känner starka skamkänslor. Genom att offentliggöra kvinnors innersta hemligheter hoppas hon kunna hjälpa dessa människor.

– Jag tro att människor generellt skulle må bättre om de tillät sig att fantisera mer. Alla kanske borde ha en sexuell låtsaskompis, en hemlig Mållgan att leka med, säger Katerina Janouch och skrattar.

Publisert: