”Ingen skulle hälla vin i nappflaskan”

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2004-07-09

Läsarna och barnmorskan överens: bäst att avstå helt

De allra flesta av Aftonbladets kvinnliga läsare, 70 procent, avstår helt från alkohol under graviditeten. Men hela 12 procent dricker dagligen - och barnmorskan Lena Harland är orolig.

Aftonbladets läsare och barnmorskan Lena Harland är överens: det bästa är att avstå helt från alkohol under graviditeten. 69 procent av de kvinnor som svarat på enkäten på aftonbladet.se dricker inte en droppe under graviditeten, och räknar man in dem som bara dricker max ett glas vin i månaden blir det 80 procent.

Däremot är det över 12 procent av dem som svarat som dricker alkohol dagligen – och då befinner man sig i en gråzon. Forskarna kan i dag inte kan säga om det är farligt för barnet eller inte.

Omöjligt att besvara

Lena Harland arbetar som barnmorska på Beroendecentrum Stockholm, en mottagning för gravida kvinnor med missbruks- och beroendeproblem. För henne är det självklart att graviditeten – efter graviditetsbeskedet – är en helnykter period.

Även om ett enstaka glas vin inte ger några synbara skador på barnet oroas hon över den ökande tillåtandegraden.

- Börjar vi tycka att det är okej med ett glas vin så kanske vi nästa graviditet dricker två glas. Till slut får vi fler skador.

Hur mycket man kan dricka utan att skada barnet i magen är en vanlig fråga från gravida kvinnor – och en fråga som är omöjlig att besvara, enligt Lena Harland. Det handlar inte bara om mängden. Olika foster kan, precis som vuxna, vara olika känsliga för alkohol.

Omöjlig studie

Det ligger också i sakens natur att det är svårt att göra en vetenskaplig studie som undersöker hur måttliga mängder alkohol påverkar fostret.

- Man skulle då behöva be en grupp kvinnor att dricka till exempel en halv flaska vin i veckan, för att se vad som händer, och jämföra dem med en grupp kvinnor som inte dricker. Den studien kommer vi aldrig att göra.

För Lena Harland är det självklart att råda kvinnor att vara helt nyktra under graviditeten.

Promille i navelsträngen

- Det handlar inte om att skuldbelägga kvinnor, utan att se till barnets bästa. Och under graviditeten är det bara kvinnan som kan skapa en optimal utvecklingsmiljö för barnet i magen.

Hon poängterar att alkohol är skadligt även för vuxna, och att det därmed givetvis är skadligt för barn.

- Ingen människa i hela världen skulle hälla vin i nappflaskan. Men när promillehalten överförs till barnet via navelsträngen är det svårare att se den direkta kopplingen, säger hon.

Maria Wångersjö

Följ ämnen i artikeln