Nygift och lycklig

RELATIONER

Ny forskning: Höjden av lycka är nådd efter att man ingått äktenskap

Nu är det vetenskapligt bevisat, toppen av lycka når du precis när du har gift dig. Sedan går det bara utför...

Det är nederländska sociologiforskare som har studerat människans så kallade lyckoindex. Och kurvorna som professorerna har tagit fram visar att människans lyckotopp uppnås precis efter att man har ingått äktenskap, skriver den engelska tidningen The Independent.

Men forskningen visar också att om man sedan skaffar barn så avtar lyckoruset drastiskt. Att samtidigt sköta barn och jobb medför problem och konflikter och därmed minskar även glädjen, anser forskarna.

De som däremot väljer att leva utan barn placerar sig högt på indexet ända tills de är i 85-års åldern, först då blir de som har skaffat barn och barnbarn lyckligast igen.

Danskarna lyckligast

De nederländska forskarna har sammanställt drygt 8000 studier om mänsklig lycka. 120 länder har ingått i studien och vid en jämförelse så visar det sig att Danmark är det land som toppar professorernas lyckoindex. Länder där folk är lyckliga är oftast rika länder med stor personlig frihet, välutvecklad demokrati och - kallt klimat - menar forskarna. Därmed hamnar de nordiska länderna högt på listan.

Forskarnas övriga upptäckter i samband med studierna lär knappast förvåna någon; lyckliga människor är sundare, lever längre, är klokare och är bättre älskare.

När det gäller alkoholkonsumtionens inverkan på vårt befinnande så visar det sig att lagom är bäst. Den som dricker måttfullt är lyckligare än de som dricker lite eller för mycket.

Hanna Anander