”Hon har fastnat i New Age-träsket”

RELATIONER

Eva Rusz och läsarna ger råd i veckans relationsakut

1 av 3

Det måste vara okej att man tror olika.

Nisse kan inte underkänna ex-flickvännens ”new age-tro” och samtidigt vilja ha kontakt. 

– Än svårare blir det att återskapa en fungerande kärleksrelation, anser Aftonbladets relationsexpert Eva Rusz.

Visst kan Nisse skriva ett brev till sitt ex, där han beskriver de konkreta reflektioner han har kring hennes tro. Men att få henne att inse att hon tror ”fel” blir mer eller mindre omöjligt, säger Eva Rusz.

”Var försiktig med vad du önskar dig”

Hon undrar om Nisse vill ha kontakt enbart för att få ex-flickvännen att sluta tro på något han är kritisk till, eller om han även hoppas att de blir tillsammans igen.

– Det är svårt att ha en relation med någon som är väldigt fokuserad på något man själv inte har något intresse för. Än större blir problemen om det kommer barn till världen, säger hon.

Eva Rusz tycker att Nisse ska vara försiktig med vad han önskar sig.

Hon är inte heller övertygad om att det han kallar för ”new age” i alla lägen är så skadligt som Nisse verkar tycka.

– Det är inget fel i sig att tro på något, inte heller ”new age-läror”. För vissa kan en alternativ tillhörighet vara ett tryggt, skönt sätt att leva.

Svårt att "avprogrammera"

Problemet är när man isolerar sig och bygger upp en avskild verklighet som man själv har skapat. Religiös fanatism kan leda till större problem för individer än mineraler, vitaminer och liknande, menar Eva Rusz.

I vilken utsträckning ”terapeuten” styr ex-flickvännens liv är avgörande för hur stort problemet är, anser Eva Rusz. Ifall det rör sig om sektlika förhållanden, ligger problemet på en annan nivå, menar hon.

– Att avprogrammera någon som hjärntvättats av en sekt eller liknande, är väldigt svårt. Det kan ta dagar eller veckor för personen att släppa något han eller hon har trott på starkt under så lång tid som i tio år.

Eva Rusz förklarar att när en människa har blivit så indoktrinerad och påverkad i en viss riktning, att hon byggt upp en syn på sig själv och världen som inte stämmer med verkligheten, krävs det i princip att man kidnappar personen i fråga för att få henne att ändra uppfattning.

– Men utifrån det Nisse beskriver i brevet, tror jag inte det är hans uppgift att göra det, säger Eva Rusz.