Relationer

Äldst + yngst = perfekta paret

RELATIONER

Är du storasyster? Leta efter en partner som är yngst i sin syskonskara

Yngst, äldst – eller ensambarn?

Genom den enkla frågan kan du slippa ödsla tid på dejter som inte kommer leda nånstans.

Det hävdar en psykolog i en by bok.

Det är inte bara personligheten som avgör hur bra du passar med din partner.

I en ny bok lanserar den brittiska psykologen Linda Blair teorin att platsen i era respektive syskonskaror är avgörande för hur lyckat förhållandet blir.

Först och sist

En förstfödd passar ofta ihop med någon som vuxit upp som yngst i syskonskaran.

Detta beror helt enkelt på att äldsta syskonet ofta är en välorganiserad och omhändertagande person, medan familjens yngsta tenderar att vara sämre på att hålla ordning på sig och dessutom gillar att vara beroende av någon.

– Många strikta och regellydande äldstasyskon blir förtjusta i de mer rebelliska yngstasyskonen och gillar sin partners mer risktagande beteende, skriver Linda Blair.

Den möjliga nackdelen med det här förhållandet är att den passionerade yngstasyskonet som tror starkt på sina idéer kan hamna i konflikt med den mer konventionella äldstasyskonet som ofta vill bestämma i hemmet.

Två förstfödda

Relationen mellan två förstfödda är den svåraste, menar Linda Blair, särskilt om båda är väldigt tävlingsinriktade. Då lär konflikterna dugga tätt.

Men förhållandet kan funka. Linda Blair föreslår att åtminstone en av dem bör ha möjlighet att ”leda och dominera” utanför relationen, till exempel i sitt jobb.

En förstfödd och ett ensambarn

Ensambarnet sätter den storasyskonet på samma prov som ett annat storasyskon.

Den omhändertagande storebrodern eller storasystern kanske kan se och möta ensambarnets stora känslomässiga behov, men förhållandet riskerar ändå att bli en enda lång tävling.

Mellanbarnet – och äldstabarnet

Den som vuxit upp med både yngre och äldre syskon har ofta lätt för att ha relationer – oavsett vilken position partnern har i sin familj.

Mellanbarnet kan förhandla, medla och kompromissa och är oftast lätt att ha att göra med.

Problemet för denna födda diplomat är att hans eller hennes behov ofta kommer i skymundan och den sämsta matchen för henne eller honom är därför det dominanta äldstabarnet.

– Mellanbarnspartnern kan känna sig överkör och ha svårt för att uttrycka sitt missnöje med det, skriver Linda Blair och tipsar mellanbarnet om att tänka efter vad han eller hon egentligen vill och lära sig att uttrycka det.

Mellanbarn och yngst

Det kompromissvillige mellansyskonet passar bra ihop med den okonventionella och oorganiserade person som växer upp som yngst i familjen.

Två mellanbarn

Även om de passar med de flesta kan de ha svårt just för varandra. Två mellanbarn har ofta svårt att bestämma sig för någonting när de ska försöka leva ihop.

Ett mellanbarn och ett ensambarn

Passar ofta bra ihop, men risken är att det egocentriska ensambarnet totalt kör över sin mer känsliga partner.

– Detta kan till och med leda till känslor av depression hos mellanbarnet. Därför är det särskilt viktigt för det här paret att prata igenom sina planer och idéer ofta så att det känns rätt för dem båda, skriver Linda Blair.

Två yngstabarn

När två minstasyskon teamar upp kan resultatet bli ett ovanligt kreativt förhållande.

Men risken är att de får svårt att planera sitt liv och sköta vardagslivets prosaiska sysslor.

Kort sagt, det kan bli kaotiskt.

Yngstabarnet och ensambarnet

Det här förhållandet kan fungera bra. Precis som äldstasyskonet får ensambarnet stå för struktur och ordning, när det ska leva ihop med den mindre välorganiserade lillasystern eller lillebrodern.

Två ensambarn

När två vill spela förstafiolen väntar svårigheter.

Det allra svåraste för ett ensambarn är att leva ihop med ett annat ensambarn.

– Båda är noviser när det gäller att komma överens och att läsa andras signaler. Så risken för missförstånd är mycket stor, skriver Linda Blair.

(Källa: Daily Mail som publicerar ett utdrag ur Linda Blairs bok Birth Order: What Your Position In The Family Really Tells You About Your Character)

Wendela.se

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer