Hundratals köar - men få vill donera sina ägg

RELATIONER

370 barnlösa par väntar - nu ska sjukhusen efterlysa äggdonatorer i lokalpressen

För snart två månader sedan blev äggdonation tillåten i Sverige. Cirka 370 barnlösa par står i kö, men än så länge finns bara ett fåtal donatorer.

Jakten på äggdonatorer har bara börjat, men hittills är paren som vill ha ägg många fler än kvinnorna som vill donera.

Det visar en rundringning som TT har gjort.

- De som donerar ägg gör det för att det finns behov och för att de vill hjälpa barnlösa par, säger Gabriel Fried, professor på kvinnokliniken vid Karolinska sjukhuset i Solna.

Enligt lag ska en donator inte få pengar för sina ägg. Däremot kan hon få ersättning för vissa utlägg runtomkring.

- Donatorn ska inte ha några kostnader, men heller inte tjäna pengar. Det ska inte vara som i en del länder där man kan finansiera sina studier genom att sälja ägg, säger Svante Kjellberg, chef på kvinnokliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Lågt prioriterat

Äggdonationer får bara göras vid sju universitetssjukhus i landet. Än så länge ryms verksamheten inom kvinnosjukvården och inga extra pengar har delats ut till klinikerna.

- I hälso- och sjukvården är det lågt prioriterat. När man har brist på resurser så måste man prioritera och det här har man ju prioriterat lägre. För att skaffa barn finns ju flera sätt, adoption är ett, säger Ulla Holmström, utredare på Socialstyrelsen.

På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har priset för en äggdonation uppskattats till cirka 38 000 kronor. Äggdonationer omfattas dock av samma regler som all annan sjukvård och de barnlösa parens kostnader täcks därför av sjukförsäkringen.

Vill veta ursprung

En läkare prövar om donator och mottagarpar är lämpliga för äggdonation. Prövningen sker i samråd med till exempel beteendevetare.

För att inte graviditeten ska innebära någon risk för mamman eller barnet är det viktigt att mottagarmamman är helt frisk. Både donatorn och mottagarparet får genomgå samma smittester som en blodgivare. Två gånger, med sex månaders mellanrum, testas de för hiv, HTLV I, HTLV II, hepatit B och C samt syfilis.

Barnet har rätt att få veta vem som donerade ägget. Donatorns namn finns lagrat i speciell journal i 70 år.

- Barnet har rätt att få reda på det, men det är ingen som är skyldig att tala om det. När man tittar på till exempel spermadonationer är det få som talar om. Vi kan försöka motivera dem, men ingen kan ju tvinga dem, säger Svante Kjellberg på Universitetssjukhuset i Linköping.

Donator på annons

På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg står 110 intresserade par på listan och målet är att genomföra ett 50-tal äggdonationer i år. I Linköping är mellan fem och tio äggdonationer beräknade före årets slut.

I Uppsala har tre donatorer testats än så länge, Huddinge universitetssjukhus har ett 20-tal donatorer klara. På Karolinska sjukhuset i Stockholm beräknas äggdonationerna komma i gång till sommaren.

För att få tag i fler donatorer planerar somliga kliniker att annonsera i lokalpressen, andra ska sätta upp lappar på blodgivningscentralerna.

Fakta/äggdonation

Här köar barnlösa par

Malin Axelsson, TT

ARTIKELN HANDLAR OM