Barn och amning ger skydd mot bröstcancer

RELATIONER

150 000 kvinnor i 30 industriländer undersökta

LONDON Få barn och kort eller ingen amning alls ökar risken för bröstcancer. Det visar en studie som omfattar nära 150 000 kvinnor i 30 industriländer.

Forskarna har analyserat 47 epidemiologiska undersökningar i de 30 länderna. De har studerat såväl barnafödande som amningsvanor bland 50 000 kvinnor som fått bröstcancer och jämfört med 97 000 friska kvinnor, skriver brittiska läkartidningen Lancet i sitt senaste nummer.

Jämförelsen visade att risken för bröstcancer ökar bland kvinnor som föder få barn. Och fler av dem som fått sjukdomen än av dem som är friska har inte ammat sina barn alls.

Skydd mot cancer

Också amningstiden påverkar risken för sjukdomen: ''Ju längre tid mammorna ammar desto bättre skyddas de mot bröstcancer'', sammanfattar författarna i Lancet sina resultat. Studien har letts av Valerie Beral vid brittiska Cancer Research UK i Oxford.

Den bekräftar äldre undersökningar som tyder på att barnafödande skyddar mot bröstcancer. Hittills obekräftade erfarenheter har visat att amning har samma fördel.

- Om kvinnor skulle amma sina barn ytterligare sex månader skulle det minska antalet bröstcancerfall med fem procent, kommenterar en av studiens författare Gillian Reeves.

Orealistisk förväntan

P-pillret och liberala abortlagar har minskat barnafödandet i stora delar av världen. Tillgången till och marknadsföringen av industritillverkad bröstmjölksersättning har samtidigt förändrat mammornas vanor; amningstiden har blivit kortare än i äldre generationer.

- Det är orealistiskt att förvänta sig färre bröstcancerfall genom att kvinnor av i dag återvänder till samma mönster av barnafödande och amning som för hundra år sedan, säger dock Gillian Reeves.

TT-AFP

ARTIKELN HANDLAR OM