”Måste mina föräldrar veta om aborten?”

Måste föräldrarna få veta om man gör abort när man är sexton år?

Innan man är 18 år och myndig, så är det vårdnadshavarna som har det yttersta ansvaret för sitt barn.

ARTIKELN HANDLAR OM