Läkare: Kvinnor diskrimineras

RELATIONER

Män sjukskrivs för liknande symptom

Försäkringskassan könsdiskriminerar. Det hävdar tre överläkare från Västerbotten som tycker att det är orimligt att gravida får avslag på sjukanmälan med hänvisning till att graviditet inte är någon sjukdom. Nu får de medhåll av JämO.

- Principiellt ser jag det som felaktigt handläggande, säger jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström.

Förra månaden skrev tre överläkare inom kvinnosjukvården i Västerbotten ett öppet brev där de hävdar att försäkringskassan nekar gravida kvinnor sjukersättning, trots att de uppvisar samma grad och typ av smärtor, lidande och funktionsnedsättning som män som beviljats sjukersättning. ”Detta kan inte ses som annat än könsdiskriminering. Att det är bakomliggande orsak till symtom och lidande som avgör rätten till sjukpenning och inte besvären i sig är absurt.”, skriver läkarna.

- Om uppgifterna är riktiga tyder det på att försäkringskassan könsdiskriminerar, säger jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström. Graviditet i sig är ingen sjukdom, det finns många gravida som mår jättebra och kan jobba in i det sista. Men graviditet kan leda till olika sjukdomstillstånd och då ska man naturligtvis inte särbehandlas negativt bara för att man är gravid. Principiellt ser jag det som felaktigt handläggande.

Vad ska man göra om man som gravid kvinna känner sig diskriminerad av försäkringskassan?

- Det är förbjudet att diskriminera på grund av kön. Vill man ha frågan prövad kan man alltid vända sig till JämO. Då börjar vi med att göra en utredning av ärendet. Tycker vi att vi kan påvisa könsdiskriminering förhandlar vi direkt med försäkringskassan och det kan bli tal om skadestånd. Kommer vi inte vidare med förhandlingar går vi vidare med rättslig prövning.

Har någon anmälan mot försäkringskassan kommit in?

- Ja, det har det. Vi fick in den för någon vecka sedan, så det är ännu inte klart vad den kommer att resultera i.

Många gravida har märkt av försäkringskassans striktare bedömningar för sjukskrivning och flera hävdar att det handlar om könsdiskriminering.

Men försäkringskassan själva håller inte med.

Könsdiskriminerar ni gravida genom att avslå deras sjukanmälan oftare än andras?

- Absolut inte. Kvinnor, oavsett de är gravida eller inte, får samma bedömning som män, säger Cecilia Udin på Försäkringskassan. Men graviditet är ingen sjukdom i sig, så man kan inte förvänta sig en sjukskrivning med enbart graviditet som skäl. Du måste ha nedsatt arbetsförmåga på något sätt.

Vi har talat med Annika Lööf, som inte fick bli sjukskriven trots att hon gick med kryckor och bara sov tre timmar per natt. Hur går det ihop?

- Jag kan inte uttala mig i det enskilda fallet. Men generellt kan sådana saker bero på läkaren som inte beskrivit besvären tillräckligt ingående. Vi arbetar kontinuerligt med att informera läkare om att vi behöver tydliga intyg för att göra rätt bedömning. Sedan bedöms alla fall individuellt utifrån symtom och arbetsplats. Trots vissa smärtor kan man utföra kontorssysslor, medan man kanske inte kan stå vid löpande band.

Beslut om sjukersättning eller inte tycks variera stort från person till person, trots likartade symptom. Är det stora regionala skillnader?

- Vi arbetar med att undvika regionala skillnader: Men i nuläget finns inga mätningar på det, så det går inte att svara på.

Varför avslår man en sjukpenningansökan från en gravid kvinna i exempelvis åttonde månaden? Det handlar ändå om väldigt få dagars ersättning innan hon blir mamma?

- Det kan man förstås tycka. Tidigare har man inte varit särskilt strikt mot gravida med tanke på de skäl du anger. Men idag bedöms alla hårdare, även de som väntar barn.

Vad ska man göra om man har fått avslag på sin ansökan om sjukersättning och tycker att beslutet är felaktigt?

- Begär omprövning. Är du inte nöjd då heller kan du gå vidare till länsrätten. Det är viktigt att den som känner sig felbehandlad gör det, så får vi rättspraxis.

Läs mer

Terri Herrera Eriksson

ARTIKELN HANDLAR OM