För- och nackdelar med sex ute

Vilka är egentligen för- och nackdelarna med sex utomhus? Koko, Stefan, Li och de andra i panelen har svaren

Största minus med utesex: