Brottsoffer får ofta ingen hjälp sjukkassan vet inte vilka de är

Publicerad:
Uppdaterad:

Människor som utsatts för brott blir ofta långtidssjukskrivna och isolerar sig. De tror inte att det finns någon hjälp att få.

– Försäkringskassan måste bli bättre på att ta reda på varför människor är sjukskrivna, säger Per Svensson, projektledare på rehabiliteringskursen Väduren.

I februari i år startades den första rehabiliteringskursen för brottsoffer där försäkringskassan i Västra Götaland bekostat platserna. Behovet av professionell hjälp visade sig vara så stort att man ska starta fler kurser till hösten.

– Antalet långtidssjukskrivningar ökar och det ligger i kassans intresse att så många som möjligt kan gå tillbaka till sitt arbete, säger Elisabeth Österberg, rehabiliteringsansvarig på försäkringskassan i Västra Götaland.

– Många har ett motstånd mot att återvända till arbetet efter en lång tids sjukskrivning. Kursen syftar till att bryta ner motståndet och att brottsoffren ska få tillbaka livs- och arbetslusten för att få ett bra liv, säger Per Svensson.

Problemet är att hitta personer som blivit utsatta för våldsbrott. Vid en sjukskrivning anger läkaren bara symptomen i intyget. Därför vet inte försäkringskassan att en person är ett brottsoffer. Brottsoffren berättar heller inte alltid vad de varit med om.

– Både försäkringskassan och läkarna måste bli tydligare i sin dialog med patienten och fånga upp brottsoffren tidigare. Det är viktigt att de får stöd av samhället att komma tillbaka till livet, säger Per Svensson.

Han är medveten om att det inte räcker med bara rehabiliteringskursen för den som utsatts för brott. Men den visar att mycket kan åstadkommas under kort tid. Målet är att kursen ska sprida sig till andra försäkringskassor i landet.

– Det är ju lönsamt både för människor och samhällsekonomin att folk mår bra.

Katarina Lagerwall

Publicerad: