Småbarnsföräldrar? – Nej tack

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2010-06-11

Ny SCB-undersökning: En av 15 arbetsgivare vill helst inte anställa småbarnsföräldrar

En av 15 arbetsgivare vill helst inte anställa småbarnsföräldrar.

Motståndet finns i alla sektorer – och i företag av alla storlekar.

– Vi ser en tendens att arbetsgivarna söker en slags superarbetskraft, som aldrig skaffar barn och aldrig vill vara lediga, säger Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO.

En undersökning visar att en av femton svenska arbetsgivare är ganska eller mycket negativ till att anställa småbarnsföräldrar.

Störst är motståndet i privat sektor och på småföretag, men problemet finns över hela arbetsmarknaden.

– Företag väljer bort arbetskraft som är högutbildad, flexibel och kanske intresserad av att stanna kvar. Det är en dinosaurieattityd som gör att företagen på sikt inte kommer kunna rekrytera den bästa arbetskraften, säger Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO för vars räkning Statistiska Centralbyrån, SCB, gjort undersökningen.

Liten skillnad mellan mammor och pappor

Den visar också att mammorna ratas i högre grad än papporna. Men skillnaden är marginell.

Väl ute i arbetslivet fortsätter dock diskrimineringen av kvinnorna. Det är det som Roger Mörtvik kallar för ”den dolda barneffekten”.

– Mammorna halkar efter andra kvinnor i lön, medan papporna ofta går om andra män i lön. Den enda förklaringen vi kan se är den ojämna fördelningen av föräldraledighet och vab-dagar, säger Roger Mörtvik.

Diskriminering även i andra grupper

Den hårda attityden drabbar dock inte bara personer som har småbarn. Även äldre, invandrare och personer som varit borta från arbetsmarknaden under längre tid ratas enligt Roger Mörtvik i allt högre grad av arbetsgivarna.

– Arbetslivet ska anpassas efter människornas livssituation. Men tendensen går åt andra hållet. Man söker ofta en slags superarbetskraft som kan jobba jämt. Det är en oroväckande utveckling, säger han.

Förespråkar jämställdhetsbonus

En lösning är att föräldraledighet fördelas jämnare, och TCO vill att en större del av föräldraförsäkringen kvoteras på sikt. Dessutom förespråkar förbundet en jämställdhetsbonus.

– Den nuvarande bonusen är så krånglig så ingen begriper. Vi vill att de som delar lika får högre ersättning direkt, säger Roger Mörtvik.

”Krävs en attitydsförändring”

Detta löser dock inte problemet med att föräldrarna ratas vid anställning.

– Där krävs det en attitydförändring hos företagen. Man kan premiera familjevänliga företag som vissa fackförbund gör. Men arbetsgivare har också eget ansvar att erbjuda en familjevänlig arbetsplats. Om inte annat kommer verkligheten så småningom att tvinga dem att bete sig annorlunda, säger Roger Mörtvik.