”Vår sexåring lyssnar inte på oss”

RELATIONER

Hej! Vår son Felix, 6 år, gnäller så fort han inte får som han vill. Nästa stund kan han bli sprallig och skratta mycket. Han har svårt för att sitta still när vi äter och vi får säga till flera gånger. När han inte lugnar sig, eller svär, får han en varning och får sitta 4 minuter i trappan, men han fortsätter ändå! Vad ska vi göra?

Lena och Martin

Hej! Att han går upp och ner i humör kan bero på att han har svårt att hantera impulser. För att hjälpa honom kan ni ha ”fyrkantiga” regler, alltså inte så mycket utrymme för spontana infall. Låt vardagen bli trygg i att den ser lika ut.

Var beredd på hans orolighet så att ni kan bemöta den med den strategi ni har. Att bli arg eller upprörd varje gång skapar bara mer oro hos honom.

Se till att ni vuxna hanterar situationen innan han får ett utbrott och ha realistiska förväntningar på matsituationen. Ibland kan ett oroligt beteende härröra från stor press. Här spelar även kompisar, skola och idrott in. Ha så många förtroliga samtalstillfällen med honom som möjligt och pejla in hur han mår i övrigt.

Nanny Annelie

ARTIKELN HANDLAR OM