Mammor bäst för barnen

RELATIONER

LONDON

Barn utvecklas bäst om de växer upp med sina mammor.

I hemmet.

Det visar en brittisk studie som pågått i sju år.

Undersökningen är den största någonsin i sitt slag, och publiceras i dag i brittiska Daily Mail.

Resultatet visar att barn som blir passade av sina egna mammor och får vara i hemmet under dagarna utvecklas snabbare, både socialt och känslomässigt.

Bäst resultat

Barnen testades också på olika problemlösningar, och vilken nivå av ögonkontakt de upprätthöll med vuxna.

De som växt upp med mamman ständigt närvarande fick bäst resultat.

Därefter följde i tur och ordning barn som dagligen passats av barnflicka, dagmamma och mor- och farföräldrar.

Längst ner på listan hamnade de som tillbringat mycket tid på dagis.

Hur det går för barn som växer upp med papporna berörs inte i studien, som inleddes 1998. Totalt har 1 200 barn deltagit.

”Betydande skillnad”

Arbetet har letts av Oxford-professorerna Kathy Sylva och Alan Stein tillsammans med Penelope Leach från brittiska "National childminding association".

- Studien betyder absolut inte att alla barn som går på dagis blir monster, säger Leach.

-Inte desto mindre kan man utläsa en betydande skillnad mellan barn i en större grupp.

Christoffer Bjäreborn

ARTIKELN HANDLAR OM