Stränga föräldrar får feta barn

RELATIONER

Hård uppfostran ökar tröstätande

Att tvinga i sina barn smal och nyttig mat kan ge motsatt effekt.

En ny studie visar att barn till stränga föräldrar löper fem gånger större risk att bli överviktiga.

Det samma gäller om man som förälder är alltför slapp, och bäst är som vanligt att vara lagom. Tydlig och gränssättande - men samtidigt flexibel och respektfull.

"Slående skillnader"

- Skillnaderna mellan de jämförda föräldragrupperna är slående, säger en av forskarna bakom studien, doktor Kay Rhee vid Boston University School of Medicine, till Washington Post.

Mödrarna i de 872 undersökta familjerna delades in i fyra grupper: Den stränga modern, den flexibla regelsättande modern, modern som låter barnen sköta sig själva och modern som använder en låt-gå-metod.

Pappornas påverkan är oklar, för få deltog för att forskarna skulle kunna dra några säkra slutsatser.

Att uppfostringsmetoderna påverkar vikten kan enligt Kay Rhee bero på att föräldrar som visar sina barn värme och respekt inom ett tydligt regelverk också hjälper dem att självmant skapa goda mat- och motionsvanor.

Får dem att tröstäta

En annan bidragande orsak kan vara att stränga föräldrar stressar barnen på ett sätt som får dem att tröstäta, tror barnpsykologen John Lavigne .

Andra studier har visat att barn till flexibla föräldrar också lyckas bättre i skolan och drabbas mer sällan av depressioner.

Bra då att nästan alla föräldrar kan bli mer flexibla - om de vill

- De allra flesta kan, bara de får rätt hjälp och råd, säger John Lavigne till Washington Post.

Karin Henriksson

ARTIKELN HANDLAR OM