Svårt för små sjukhus hitta hjärtfel hos foster

RELATIONER

Stor fördel att veta i förväg

Lund

Förmågan att hitta allvarliga hjärtfel hos foster varierar kraftigt mellan små och stora sjukhus.

På de skånska universitetssjukhusen hittas 38 procent av hjärtfelen innan barnen föds, på de mindre sjukhusen bara fem procent.

- Det är en stor fördel för föräldrarna att veta i förväg. Det blir mindre chockartat vid förlossningen då, säger Annamari Nikkilä, specialistläkare vid ultraljudsavdelningen på Universitetssjukhuset i Lund.

Hon har granskat utfallet av ultraljudsundersökningarna på mer än 77 000 barn i södra Sverige 1999-2003. Av dem föddes 145 med allvarliga hjärtfel.

Så kallat enkammarhjärta är det vanligaste svåra hjärtfelet. Det innebär att vänster kammare är liten eller obefintlig och att barnet måste gå igenom flera stora operationer. Dödligheten är ungefär 50 procent.

Resursfråga

Tidig information leder i vissa fall till abort - en möjlighet som alltså föräldrar som är hänvisade till mindre sjukhus i praktiken ytterst sällan har. En annan fördel med att känna till hjärtfel redan i förväg är att sjukvården från start kan ta hand om barnen på ett bättre sätt.

- Barnen är i ett bättre skick när de kommer till hjärtkliniken, säger Annamari Nikkilä till TT.

Undersökningen är en del av hennes doktorsavhandling som hon lägger fram den 15 juni.

Skillnaderna mellan sjukhusen kan vara en resursfråga. På större sjukhus finns bättre utrustning och mer välutbildad personal. Dessutom varierar det hur lång tid som läggs på varje ultraljudsundersökning. I Malmö och Lund avsätts till exempel en halvtimme per undersökning, på vissa andra sjukhus bara 20 minuter.

Nupptest

I dag görs undersökningen på grund av abortlagstiftningen vanligen i vecka 17 eller 18. Vill man göra abort efter vecka 18 måste Socialstyrelsen först tillfrågas. Hade man i stället väntat till vecka 20 skulle undersökningen ge en bättre bild av barnets hälsa.

Hela den svenska fosterdiagnostiken håller på att ses över och i augusti väntas besked om en omläggning.

De rutinmässiga fostervattensproven på äldre kvinnor kan komma att ersättas med så kallade nupptester. De innebär att man med ultraljud undersöker tjockleken på ett vätskelager i fostrets nacke.

I Danmark och Storbritannien görs nupptest på alla gravida tidigt under graviditeten. Om det blir rutin också i Sverige kan det kompletteras med en andra ultraljudsundersökning i vecka 20.

Fosterdiagnostik

Cecilia Klintö/TT

ARTIKELN HANDLAR OM