Svenska barn stannar gärna inne

”Ut och lek – det är ju så fint väder!” Du har säkert hört – eller ägnat dig åt – utetjatet.

Och forskningen ger föräldrarna rätt.

– Rent hälsomässigt är det för lite att vara ute en timme om dagen, säger miljöpsykologen Fredrika Mårtensson.

40 procent av 6- till 11-åringarna är ute högst fem timmar i veckan.

Det visar en undersökning som Friluftsfrämjandet gjort ihop med barn-tv-kanalen Nickelodeon.

Fredrika Mårtensson vid Sveriges lantbruksuniversitet forskar om barns utelek.

– Man brukar säga att för skolbarn ger rasterna 30 till 50 procent av dagsbehovet. Knappt en timme om dagen räcker inte, det är grovt räknat en timme för lite, säger hon.

Får mer motion

Det är för hälsan som det inte räcker, eftersom barn rör sig mer under utelek och därmed får mer motion. Risken för infektioner och smitta minskar också.

Men även de smås psyken verkar må gott av den lummighet ett stycke natur erbjuder. Koncentrationen och uppmärksamheten blir bättre.

– Det har vi framför allt sett på förskolebarn. Barnen sitter ju inte och tittar på grönskan, utan de leker. Och den leken har en psykologisk dimension som ger ett ökat välbefinnande och en mental återhämtning, säger Fredrika Mårtensson.

Ute i det fria leker barnen oftare på egna villkor, medan inomhusmiljön är styrd av vuxna.

Inget eget val

Däremot är det tydligt att de vuxna inte vill att barnen ska vara innesittare.

På frågan varför de är ute när de är ute, svarade 10 procent av barnen i undersökningen att det var föräldrarna som tvingade dem.

Och då kanske mammorna och papporna inte i första hand tänker på sina telningars mentala återhämtning.

– Visst finns det en tradition av att man ska vara ute mycket. Och det finns ju massa andra värden i utevistelsen, värden som handlar mer om livsstil, säger Fredrika Mårtensson.

Till dem hör uterummet som mötesplats, något som varit viktigt i stadsplaneringen.

– Men nu håller man på att bygga bort det i och med att man förtätar städer. Jag tycker det är oroande.

Samtidigt har många av barnfamiljerna skaffat sig nya vanor som kräver transporter.

– I dag väljer man skola. Förr bodde kompisarna i grannhuset och gick i samma skola, säger Fredrika Mårtensson.

Publisert: