Relationer

Skolor förbjuder kramar

Av: 

Monica Karlstein

RELATIONER

Amerikansk skola
förbjuder beröring
med händer

Kramar förbjuds på skolor runt om i USA. Nu har beröring med händer förbjudits på en mellanstadieskola i Connecticut, USA. Straffet? Avstängning från sin utbildning.

Rektorn på East Shore Middle School i Connecticut fattade beslutet att bestraffa elever som omfamnar varandra efter en våldsam incident där en elev fick åka till sjukhus. Anledningen uppges vara att fysisk kontakt påverkar barnens säkerhet och lärande. Det uppger amerikanska CBS.
– Konsekvenserna kan bli föräldramöten, kvarsittning eller avstängning från skolan, skriver skolans rektor Catherine Williams, i ett brev till elevernas föräldrar.

High-fives förbjuds

Tidigare har flera skolor i USA infört regler mot kramar mellan personal och elever. Det har varit ett sätt att skydda barnen mot sexuella övergrepp och för att skydda personalen mot eventuella anklagelser. Men på flera skolor – framför allt mellanstadieskolor – utökas nu reglerna till att även gälla kramar mellan barn Även vänskapskramar och high-fives. Eleverna på skolan i Connecticut kan inte längre hälsa på varandra med en handklappning i luften när de kommer till skolan. Då blir de avstängda.
Den nyinförda regeln har mött kritik från både elever och deras föräldrar. Eleverna påpekar att kramar är deras generations sätt att hälsa. Till CBS säger en pappa:
– Nu är det en sanitär skola, där man måste ha distans till varandra. Det är inte så en skola ska vara.

Fler skolor inför förbud

Nyligen förbjöds också kramar på mellanstadieskolan West Sylvan Middle School i Oregon. Kramar hade där blivit ett så stort problem att rektorn Allison Couch kallar det ett ”kramvirus”. Hon berättar att eleverna kom för sent till lektionerna för att de kramades för mycket.
– Flera föräldrar har hört av sig för att deras barn inte vågar säga ifrån när de blir kramade eftersom det blivit så självklart att kramas här, säger hon till tidningen The Oregonian.

Publisert: