Svenska män väljer yngre fruar från Asien

avHelena Utter

RELATIONER

Ny studie: Internationella äktenskap kartlagda

Svenska män vill ha yngre kvinnor från Asien och Östeuropa.

Medan de svenska kvinnor som gifter sig med en utländsk partner väljer en jämnårig man från Väst- eller Nordeuropa.

– Får man spekulera vilt så är det vanligare med stora åldersskillnader i fattiga länder, säger forskare Thomas Niedomysl.

Foto: colourbox

Myten om den svenske mannen som vill ha en ung thailändska eller ryska verkar stämma.

När Institutet för framtidsstudier undersökte de internationella äktenskap som svenskar ingått mellan 1990 och 2004 var skillnaderna tydliga.

”Ingen skillnad i resmönster”

Kvinnorna gifte sig framför allt med män från västra och norra Europa, medan svenska män valde kvinnor från Sydostasien, Östeuropa och Ryssland.

– Man skulle ju kunna tänka sig att svenska män reser och jobbar mer i de områdena. Men jag tror inte det finns någon sådan skillnad i resmönster, säger Thomas Niedomysl, doktor i kulturgeografi vid Institutet för framtidsstudier.

De svenska män som valt en utlandsfödd partner är i genomsnitt 10 år äldre än henne.

I äktenskapen mellan svenska kvinnor och utrikesfödda män finns inte samma stora åldersskillnad.

– Ju fattigare land partnern kom ifrån desto större var åldersskillnaden mellan makarna. Och får man spekulera vilt är det kulturella skillnader; det är vanligare med större ålderskillnader i fattiga länder, säger han.

Vilken betydelse har de olika ländernas syn på jämställdheten mellan könen?

– Vi har inte gått in på den frågan. Det finns ju de här myterna om att män vill ha ”postorderfruar” från fattiga länder. Men jag vet inte om det stämmer, säger Thomas Niedomysl.

I studien ingår endast äktenskap där ena parten är född i Sverige av föräldrar som också är födda i Sverige.

– Hade svenskar med utlandsfödda föräldrar ingått hade resultatet självklart sett annorlunda ut med tanke på de starka kontakterna med föräldrarnas forna hemländer.

Dessutom har paren i studien gift sig och bosatt sig i Sverige samma år.

– Tanken var att studera par som träffats utomlands eller när den utländske partnern var i Sverige på jobb eller semester, säger Thomas Niedomysl.

Under perioden ökade de internationella äktenskapen med 36 procent.