Bra sexliv gör kvinnor lyckliga

RELATIONER

Undersökning: 140 av 300 kvinnor missnöjda med sitt sexliv

Kvinnor som har ett bra sexliv är lyckligare än andra kvinnor.

Ändå har kvinnans brist på lust inte betraktats som ett problem på samma sätt som mannens potensproblem.

– Problemet är att vi inte vet om kvinnor blir lyckliga av sex – eller om lyckliga kvinnor är mer nöjda med sitt sexliv, säger en av forskarna bakom studien.

Nöjd med sexlivet = nöjd med livet.

Det blev slutsatsen när forskare vid Monash University i Australien undersökte välbefinnandet bland 300 kvinnor i åldern 20 till 65.

De testpersoner som var nöjda med sitt sexliv lider i lägre grad av ångest och depression.

– Problemet är att det är omöljligt att säga om otillfredsställda kvinnor har lägre välbefinnande för att de är missnöjda med sexlivet eller om det är tvärtom om, att kvinnor som från början var mer missnöjda med livet också har en tendens att vara missnöjda med sexlivet, säger Sonia Davison till Live Science.

Sambandet syns i alla åldrar.

140 missnöjda med sexlivet

Men efter klimakteriet tycks sexlivet ha en ännu större inverkan på det allmänna välbefinnandet.

De äldre kvinnor som var missnöjda med sexlivet var i genomsnitt också 10 procent mindre nöjda med livet i allmänhet. För yngre kvinnor fanns inte samma stora skillnad mellan grupperna.

Av de 300 personer som ingick i studien uppgav drygt 140, jämnt fördelade över ålderskurvan, att de var missnöjda med sexet.

Wendela.se