Hallå chefer – tänker ni på att blanda upp?

Nyhetsredaktionerna svarar: ”Så tänker vi om stereotypa intervjupersoner” – Vi ställer mediecheferna till svars

Män är fortfarande experterna som lyfts fram när det gäller brott eller jakt. Och kvinnor får svara på föräldrafrågor.

Det anser medieforskaren Anja Hirdman vid JMK, institutionen för journalistik, medier och kommunikation, vid Stockholms universitet. Det krävs av redaktioner att de tänker aktivt på vilka de intervjuar för att tidigare vanor ska brytas, menar Hirdman.

– Många redaktioner säger att kvinnor ofta tackar nej till att synas i tv eller att delta i debattprogram. Men vet man att den risken finns att kvinnor säger nej, så måste det ändå finnas tid att leta vidare. Men trycket på nyhetsjournalistiken är stort, det är snabba flöden, allt ska gå fort – och då får vi konserverade effekter.

I tv ses ofta manliga jaktexperter, inte sällan Per Morberg. I brottsjournalistiken får i många fall Leif GW Persson uttala sig eller Jerzy Sarnecki, båda professorer i kriminologi. Eller andra män.

– Finns det ingen kvinnlig professor inom kriminologi att fråga? undrar Anja Hirdman.

– Vi skulle visa fram ett bredare spektrum i sådana fall.

Hon säger att en del redaktioner ändå är bra på att bryta mönstret. Hon nämner Sveriges Television.

Men ändå:

– Det är fortfarande flest män som är källor i nyhetsreportage.

”Finns en styrning”

Pia Moorhead-Törnberg, som undervisar blivande journalister vid JMK, säger att JMK just nu gör en ordentlig genomgång av sin utbildning. De vill göra studenterna mer medvetna, bland annat vid intervjuer, för att kunna spegla Sverige som det ser ut i dag.

– Det finns i dag en styrning i vem vi intervjuar och vilka frågor som ställs. Makten har koncentrerats utanför de öppna demokratiska rummen till PR-byråer och lobbyister. Och vi journalister väljer ofta det vi känner oss mest hemma med.

Pia Moorhead-Törnberg tycker ändå att det finns en vilja ute på redaktionerna.

– Det är inte bara vita medelålders män som heter Svensson som kommer till tals i dag. Men det behöver göras mer.

Maja-Stina Fransson

Publisert: