Kvinnliga chefer – mer stressade

Av: Emma Kirkhoff

Publicerad:

De får inte tillräckligt med stöd, de tar med jobbet hem och har svårt att sova.

Kvinnliga chefer är mer stressade än män på samma positioner enligt en undersökning som TCO gjort.

– Det är ett stort och allvarligt problem när sömnbesvären börjar visa sig, det kan ju också påverka hälsan väldigt negativt, säger Eva Nordmark vid TCO.

Sveriges kvinnliga chefer mår sämre än de män som har liknande positioner i arbetslivet. Det konstaterar Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, i en ny undersökning som bygger på svar från 201 kvinnliga chefer och 331 män i samma position.

Kvinnor har ofta högre arbetsbelastning, sämre chefsstöd och har också svårt att stänga av tankarna på jobbet utanför arbetstid.

– Det mest allvarliga tycker vi är att många uppger att de har svårt att sova. De säger att de är så trötta att de inte orkar med vänner och familjeliv eftersom de är uttömda på energi när de kommer hem från jobbet, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark.

Ansvarar för hemmet

Många kvinnliga chefer uppger också att de har alltför höga krav, för liten kotroll och för små möjligheter att delegera arbetsuppgifter. De har inte heller tid att sätta sig ner och fundera på hur de ska kunna utveckla sin verksamhet.

Och samtidigt uppger 60 procent av kvinnorna att de fortfarande har huvudansvaret för hemmet och familjen. Motsvarande siffra för män är 9 procent.

– Så både när det gäller familjelivet och arbetslivet så har de kvinnliga cheferna sämre villkor. Därför är det jätteviktigt att både fack och arbetsgivare tillsammans jobbar för att förbättra kvinnornas förutsättningar, säger Eva Nordmark.

Finns i offentlig sektor

En anledning till att kvinnliga chefer har det sämre är att de ofta arbetar i offentlig sektor, en bransch som enligt TCO kantas av tuffa villkor och mycket stress.

– Vi ser att det finns fem grupper som särskilt sticker ut. Det handlar om lärare, sjuksköterskor, enhetschefer, socialsekreterare och handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. De cheferna har ofta många underställda, för dåligt administrativt stöd och tjänar mindre, säger Eva Nordmark.

”Inför tredje pappamånad”

För att bryta trenden med stressade kvinnor på chefspositioner menar TCO att man måste skapa bättre förutsättningar inte bara i arbetslivet, utan också i privatlivet.

– Från tidigare undersökningar vet vi att vi lever rätt så jämställt fram tills att vi får barn, då kliver vi in i de gamla könsrollerna. Det påverkar både lönen och att mammorna oftare går ner i deltid.

Så nyckeln till ett mer jämställt liv är enligt TCO att införa en tredje pappamånad.

– Det skulle vara en anpassning till det moderna familjelivet. Jag är faktiskt förvånad över att det inte redan har skett, för det kostar i princip ingenting att reservera ytterligare en månad av föräldraförsäkringen till pappan, säger Eva Nordmark.

Publicerad: