Allergi? Skyll inte på katten

RELATIONER

Risken att drabbas av allergi minskar hos familjer med husdjur

Barn som växer upp i hem med katt löper mindre risk att utveckla allergi än andra barn.

Det visar en ny studie som utarbetats i ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Umeå Universitet.

Foto: Det är inte katten som gör att ditt barn blir allergiskt.

– Det går inte att skydda sig mot allergi genom att undvika att skaffa husdjur, snarare tvärtom, säger forskaren Eva Rönmark som ligger bakom studien.

Studien, som ingick i en nyligen framlagd doktorsavhandling, startade 1996 och under fyra år följdes 3000 barn i åldern sju till åtta år. Årligen gjordes enkäter och vid två tillfällen utfördes pricktester för att upptäcka allergier. Vid starten av studien visade det sig det fanns högre andel astmatiker och allergiker bland de barn som aldrig haft katt i hemmet. Fyra år senare visade testerna att bland de barn som haft katt vid något tillfälle hade färre utvecklat allergi jämfört med andra barn.

”Skaffa inte husdjur för att skydda barnen”

– De som har allergi i släkten undviker ofta att skaffa katt, men det tog vi hänsyn till i studien. Även för dem med anlag visade sig en katt hemma ha samma effekt som på andra barn. Ingen av analyserna visade på att husdjuret ökade risken för allergi, säger Eva Rönmark.

Men forskaren tycker inte att föräldrar ska skaffa sig husdjur som en förebyggande faktor, speciellt inte de som har problem i släkten.

– De som har anlag löper ändå en stor risk att utveckla astma och allergi. Har familjen då en katt måste de göra sig av med den. Det är inte så att en katt hemma kan bota allergi hos en familjemedlem, säger hon.

Dåligt samvete

Däremot tycker hon att studien kan fungera för att lätta samvetet hos de föräldrar som har haft djur och vars barn har utvecklat allergi.

– De behöver inte känna sig skyldiga. Barnet hade blivit allergiskt ändå och husdjuret har inte med det att göra, säger hon.

Runt om i samhället finns tillräckligt med allergener, äggviteämnen från djur, för att barn ska utveckla allergi. Det behövs väldigt små mängder. I hem hos de som har husdjur är halterna minst hundra gånger så höga. Det är ingen som vet varför barn som utsätts för höga nivåer av allergener löper mindre risk att bli sjuka. Forskning kring ämnet pågår på många håll i världen.

– Astma och allergi har ökat, men vi vet inte varför. Det vi däremot kan säga efter den här studien är att husdjur inte är orsaken, säger Eva Rönmark.

Ändrar inte rekommendation

Trots resultatet från studien tänker inte Astma- och allergiförbundet ändra sina rekommendationer om husdjur.

– Vi kan inte ändra oss efter den senaste forskningsrapporten så länge det inte är erkänt inom hela läkarkåren. Det skulle bli kaos i de familjer som är drabbade om vi säger en sak och deras läkare en annan, säger Ulf Brändström, kanslichef på Astma- och allergiförbundet.

Förbundet rekommenderar att familjer som har en historia av allergi inte ska nyinskaffa hund eller katt förrän barnen har fyllt tre år och inte visat några symptom.

Lotta Zachrisson

ARTIKELN HANDLAR OM