"Kvinnor är ofta bättre på att sköta pengar och personal"

1 av 3 | Foto: "VÅGA MER " Anna Bråkenhielm, vd för Strix Television, tycker att männen måste våga ta in fler tjejer på ledande poster, även om det kan medföra nya krav. Hon menar att en tjej som säger ifrån och är tuff kan uppfattas som besvärlig.
RELATIONER

Aftonbladet frågade tre som fått fram många kvinnliga chefer: Hur gjorde du?

Anna Bråkenhjelm: vd för Strix Television:

- Jag har givetvis valt främst efter kompetens, men många har råkat vara kvinnor. Jag har tittat efter deras ledaregenskaper och vilka som tar det ansvar de lovat.

- Min grundtes är att män väljer män, så kanske har jag omedvetet valt kvinnor för att jag i allmänhet har mer gemensamt med dem. Männen känner inte kvinnor på det sättet, de har manliga polare runt omkring sig så det blir lätt att välja någon av dem.

- De måste börja leta och våga ge tjejer chansen. Jag tycker faktiskt att många kvinnor är bättre när det gäller att sköta pengar, personal och att hålla tidsplaner.

Göran Ennerfelt, ordförande i Axfoods styrelse samt vd och koncernchef för Axel Johnson AB, även gift med Antonia Ax:son Johnson:

- Eftersom Axel Johnson-koncernen ägs av en kvinna (Antonia Ax:son Johnson) är det naturligt att se kvinnor som chefer. Styrelsen har ett uttalat mål att öka antalet kvinnliga ledare.

- Det har blivit helt naturligt att hålla utkik efter duktiga personer även bland kvinnor. När man låter strålkastaren svepa över lämpliga ledarkandidater handlar det mycket om hur idogt man söker och vilka kriterier man satt upp. Det gäller att inte undermedvetet sätta kriterierna för snävt, så att man specificerar en man.

- Man måste vara beredd att se lite över gränserna - inte bara söka personer som suttit i andra storföretags styrelser och varit länge i näringslivet.

Marianne Nivert, 62, styrelseproffs och tidigare vd för Telia

- På Telia hade vi konkreta mål, som att få ytterligare en kvinna i ledningsgruppen. Det är viktigt att se till att kvinnor får samma möjlighet att utveckla sig internt, till exempel genom program i ledarskap. Där hade vi jämställdhet som ett särskilt ämne.

- Ett par gånger tog vi bara in kvinnor för att jämna ut könsfördelningen, och de hade precis samma höga kvaliteter som männen.

- Vi arbetade målmedvetet för jämställdhet på alla nivåer - vi uppmuntrade pappaledighet och försökte få männen att inse att de också tjänar på att dela på huvudförsörjningen och ansvar för hem och barn.